Bez precyzyjnie zorganizowanej spedycji towarów, nie można sobie wyobrazić dobrze funkcjonującej gospodarki. Rzecz jest w równym stopniu ważna dla lokalnych, stosunkowo małych rynków, jak i dla gospodarki w skali ogólnoświatowej. Globalizacja procesów wytwórczych i usług handlowych powoduje, że dzisiaj towary muszą być przemieszczane i przewożone na często bardzo duże odległości do różnych zakątków na całej ziemi. Współczesna spedycja to gigantycznie rozwinięty rynek obejmujący transport lądowy, morski i lotniczy. Tutaj nie można pozwolić sobie na marnowanie czasu; każda godzina pracy samochodu, pojazdu czy statku kosztuje ogromne pieniądze, dlatego też należy tak organizować spedycję i wysyłkę towarów, aby przewoźnik nie musiał na nie długo czekać, a załadunek i wyładunek odbywał się bez niepotrzebnej zwłoki. Niezbędnym elementem dobrze zorganizowanej obsługi spedycyjnej są magazyny w centrach logistycznych, umiejscowione w pobliżu portów, lotnisk i dworców kolejowych.

Rola magazynów w łańcuchu dostaw

Do prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw konieczne jest istnienie odpowiedniej infrastruktury logistycznej, której, w ujęciu systemowym, głównymi składnikami są:

  • infrastruktura liniowa,
  • infrastruktura komunikacyjna,
  • infrastruktura punktowa.

Nie wchodząc w szczegóły, powiemy, że infrastruktura liniowa tyczy się wydzielonych pasów terenu przeznaczonych do ruchu i postoju środków transportu wraz ze znajdującymi się tam obiektami inżynierskimi, a infrastruktura komunikacyjna to środki przekazu informacji, łączności i wymiany danych. Natomiast do infrastruktury punktowej należą magazyny, które są tematem niniejszych rozważań. Można stosować różne metody klasyfikowania magazynów, jednak, jak mówią nam przedstawiciele firmy NET-CARGO Sp. z o.o. z Gdyni, z punktu widzenia łańcuchów dostaw najważniejszym kryterium jest tutaj przeznaczenie, wedle którego można wyróżnić składy:

  • przemysłowe, służące do przechowywania surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych i materiałów do utrzymania ruchu,
  • dystrybucyjne, zapewniające rozdział i ciągłość zaopatrzenia,
  • rezerwowe, służące do przechowywania zapasów na czas dłuższy.

Oczywiście z natury rzeczy magazyny to także centra załadowcze i przeładowcze.

Dodatkowe funkcje magazynów w centrach logistycznych

Ograniczanie się wyłącznie do przechowywania towarów w dużych magazynach spedycyjnych byłoby zwykłym marnotrawieniem sił i środków. Obiekty te z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez różne zakłady wytwórcze jako magazyny outsourcingowe. Można w nich także dokonywać kompletacji, konfekcjonowania i pakowania wyprodukowanych w innych zakładach towarów. Nieustające dążenie do usprawniania sieci dystrybucyjnych sprawia, że i magazynowanie w obsłudze spedycyjnej ulega permanentnym zmianom, a same magazyny są ciągle udoskonalane pod względem technicznym i organizacyjnym.