Lokalizacja wycieków wody może odbywać się wieloma różnymi metodami. Jednym z rodzajów metod są metody akustyczne. Polegają one na niejako nasłuchiwaniu odgłosów wycieku z instalacji z pomocą geofonu.

Geofon w lokalizacji wycieków

Geofon składa się z mikrofonu, słuchawek i tzw. jednostki głównej, która służy do analizy odbieranego sygnału. To w tej jednostce przetwarzane są sygnały w sposób pozwalający na wyodrębnienie szumu, który jest charakterystyczny dla pojawiającego się wycieku wody. Jest to możliwe nawet podczas hałasu dobiegającego z zewnątrz. Lokalizacja wycieków metodą akustyczną należy do bardzo skutecznych i precyzyjnych metod, szczególnie w przypadku instalacji zewnętrznych.

Sposób działania geofonu

Badanie geofonem odbywają się w dwóch etapach. Pierwszym jest nasłuchiwanie instalacji, żeby zawęzić miejsce poszukiwań nieszczelności. W drugim etapie, już po określeniu przybliżonego rejonu wycieku, precyzyjnie określa się miejsce przecieku w instalacji.

Wady i zalety metody akustycznej

Wśród zalet używania geofonu do lokalizacji wycieków możemy wyróżnić:

  • możliwość wykorzystania go w różnego rodzaju instalacjach ciśnieniowych, niezależnie od tego, co się w nich znajduje (woda zimna, ciepła, sprężone powietrze lub para),
  • wykrywanie wycieków na instalacjach PPOŻ bez konieczności ingerencji w instalację,
  • szybkość w zawężaniu poszukiwań miejsca wycieku.

Metoda akustyczna ma też niestety trochę wad i nie wszędzie będzie najlepszym wyborem jeśli chodzi o lokalizację miejsca wycieku. Wśród wad badania geofonem wyróżniamy:

  • znaczny spadek skuteczności metody podczas wykorzystywania jej na wodociągach nie ze stali, a z tworzywa PEHD lub PVC,
  • lokalizacja małych wycieków jest mniej precyzyjna i może być obarczona ryzykiem błędu w określaniu dokładnego miejsca.

Inne metody lokalizacji wycieków

W przypadku gdy metoda akustyczna lokalizacji wycieku nie sprawdzi się w konkretnej sytuacji, stosuje się inne metody. Zadaniem specjalistów jest dobór odpowiedniego sposobu lokalizacji do danego przypadku. Może więc to być wykrywanie przecieków, metodami korelacyjnymi, metodą gazu znacznikowego, termowizyjną, dymową, z pomocą barwników i inne. Lokalizacja wycieków, którą przeprowadzają doświadczeni fachowcy, odbywa się zwykle bezinwazyjnie i jest precyzyjna. W przypadku wycieku z instalacji warto więc zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.

Rate this post