Przewody kominowe to instalacja niezbędna do odprowadzania spalin wytwarzanych podczas pracy kotłów grzewczych. Ze względu na swą istotną funkcję, przewody kominowe powinny być poddawane okresowym kontrolom wykonywanym przez doświadczonego kominiarza. Dlaczego przeprowadzanie tych kontroli jest tak ważne i co jaki czas należy je wykonywać? Odpowiedzi znajdziemy w poniższym artykule.

Jak często należy wykonywać kontrolę komina?

Przepisy dotyczące obowiązkowych przeglądów przewodów kominowych wprowadzone zostały w ustawie prawo budowlanej w 1994 roku. Zgodnie z nimi przegląd przewodów w domach jednorodzinnych powinny być wykonywane raz do roku. W budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 metrów kwadratowych corocznie wykonuje się dwa przeglądy – pierwszy z nich powinien być przeprowadzony do 31 maja, drugi zaś do 30 listopada. Poza kontrolą przepisy nakładają na właścicieli budynków obowiązek okresowego czyszczenia przewodów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od funkcji przewodu.

Najczęściej, bo co 3 miesiące powinno oczyszczać się przewody odprowadzające spaliny z palenisk zasilanych paliwem stałym – wyjaśnia Janusz Mitas, mistrz kominiarski – Z kolei co pół roku należy oczyścić przewody do palenisk opalanych gazem lub olejem. Co rok wykonuje się czyszczenia przewodów wentylacyjnych.

Dlaczego należy kontrolować stan przewodów spalinowych?

Regularne kontrole przewodów spalinowych wykonuje się nie tylko dlatego, że takie są przepisy, bowiem za niedopełnienie tego obowiązku nie ma wyznaczonych żadnych kar urzędowych. Znacznie poważniejszym powodem jest fakt, że dbając o stan komina podnosimy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania w budynku. Dzięki nim możemy ustalić czy komin jest w pełni sprawny, nie posiada uszkodzeń i czy nie wymaga przeczyszczenia. Dlaczego jest to tak ważne?

Nieprawidłowo działający, uszkodzony lub zanieczyszczony nie jest w stanie skutecznie odprowadzać spalin. To z kolei znacząco zwiększa ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem. Niedrożny, zanieczyszczony komin może stać się również przyczyną wybuchu pożaru. Dzieje się tak, ponieważ smoła, która osadza się na ścianach przewodu kominowego przy wyższych temperaturach paruje, wydzielając łatwopalne związki chemiczne. Jeśli podczas dokładania opału do komina przedostanie się iskra, opary mogą się zapalić. Z kolei drożne kanały wentylacyjne są bardzo ważne z punktu widzenia naszego zdrowia i komfortu mieszkania. Jeśli przewód zostanie zablokowany, np. przez ptasie gniazda, wymiana powietrza wewnątrz budynku będzie znacznie utrudniona. W pomieszczeniach zacznie gromadzić się wilgoć, sprzyjająca rozwojowi licznych szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów.

Jak zostało wspomniane, nie ma urzędowych kar za nieoczyszczanie komina, jednak rezygnując z niego ryzykujemy poważnym uszczerbkiem na zdrowiu i naszym dobytku. Przewody kominowe możemy oczyszczać sami, jeśli jednak staną się one przyczyną wypadku, ubezpieczyciel będzie wymagał od nas poświadczonego przez kominiarza dokumentu, że komin był poddawany kontrolom i czyszczeniu.

[avg] ([per]) [total] vote[s]