Tylko do końca roku 2022 będą mogły być eksploatowane stare piece węglowe o niskiej sprawności, które według normy PN-EN 303-5:2012 nie mieszczą się w klasach 3, 4 i 5, a więc tzw. kopciuchy. Te, które wymagania dla klasy 3,4 lub 5 spełniają będą mogły być eksploatowane do końca roku 2027. Celem zmian prawnych jest ograniczenie szkodliwego dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza.

Dla dobra nas wszystkich

Aby stan powietrza poprawił się konieczne jest wprowadzenie w życie ograniczeń co do jakości instalacji grzewczych i paliw w nich spalanych. Uchwały dotyczą przede wszystkim kotłów, w których spalane są paliwa dostarczające ciepło do grzejników w budynkach i ogrzewaczy takich jak piece, kominki czy nagrzewnice powietrza. Ich właściciele muszą wykazać, że posiadane przez nich piece spełniają określone wymagania. Co ciekawe, nie ma jeszcze na poziomie krajowym regulacji odnośnie jakości paliw stałych, które dopuszczone są do stosowania. Wydaje się to jednak być kwestią czasu. Pewne działania podjął już Kraków, a takie sklepy jak 499.pl oferują piece spełniające kryteria do objęcia ich dofinansowaniem.

Co w przypadku, gdy nie chcemy wymienić pieca?

W Krakowie do września 2019 roku ma zniknąć około 9 tysięcy pieców na węgiel. Co grozi w przypadku niezastosowania się do uchwały? Co ciekawe, w mieście udało się w ostatnich latach zlikwidować ponad 20 tysięcy kopciuchów i podłączyć do wielu budynków ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej bądź wprowadzić ogrzewanie gazowe i elektryczne. Teraz sprawa może być o wiele trudniejsza. Kopciuchy obecnie spotkać można przede wszystkim w budynkach o trudnej sytuacji prawnej bądź takich, których mieszkańcy likwidacją pieca na węgiel nie są zainteresowani. Z pomocą przychodzi jednak ustawa Prawo ochrony środowiska. Jakie uprawnienia daje władzom miasta?

Konsekwencje używania „kopciuchów”

Pozwala ona władzom miasta na likwidację pieców, nawet jeśli mieszkańcy będą temu przeciwni. W praktyce więc prezydent będzie mógł wydać decyzję wstrzymująca użytkowanie tzw. kopciucha, o ile te we wrześniu 2019 roku będą jeszcze funkcjonować. Konsekwencje niezastosowania się do przepisów mogą również sporo kosztować. Strażnicy miejscy za niedostosowanie się do uchwały nałożyć mogą karę w wysokości nawet 5 tysięcy złotych na właściciela pieca na węgiel. Co więcej, przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska można stosować już teraz. Przejściowa uchwała antysmogowa obowiązująca  w Krakowie zakazuje bowiem instalowania kopciuchów w inwestycjach nowych.

[avg] ([per]) [total] vote[s]