Termomodernizacja to skuteczna technologia sprzyjająca poprawie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego. Przyczynia się ona nie tylko do zmniejszenia rachunków za prąd, ale przede wszystkim pozwala ograniczyć szkody dla środowiska naturalnego. Nie powinno więc dziwić, że dużo osób decyduje się na takie przedsięwzięcie. Ale jak uzyskać ulgę z tego tytułu?

Czym dokładnie jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na tym, ze podatnik ma prawo do odliczenia od podstawy naliczania podatku wydatków poniesionych na realizację termomodernizacji budynku mieszkalnego.

Chodzi zatem o wszystkie te działania, które sprzyjają zamianie źródeł energii na odnawialne, sprzyjają wprowadzaniu ulepszeń ograniczających straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną lub wodę – tłumaczy pracownik firmy Fudal, która od ponad 10 lat działa w branży dociepleń budynków.

Do kategorii przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji zalicza się także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją jego lokalnego źródła.

Ulgę termomodernizacyjną reguluje Art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe opisuje Art. 21 ust. 1 pkt 129a tego dokumentu.

Komu ona przysługuje?

Z możliwości odliczenia ulgi od podatku mogą skorzystać wszyscy ci podatnicy, który opodatkowują dochody zgodnie ze skalą podatkową lub zgodnie z jednolitą, 19-procentową stawką podatku. Przysługuje ona także osobom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest również to, że jeśli w objaśnieniach jest mowa o dochodzie, to oznacza to także przychód, od którego oblicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kolejnym koniecznym warunkiem dla uzyskania ulgi termomodernizacyjnej jest bycie właścicielem lub współwłaścicielem danej nieruchomości, w której będą przeprowadzane przedsięwzięcia termoizolacyjne. Jeśli więc podatnik nie dysponuje tytułem prawnym, z którego wynikałoby prawo własności do nieruchomości, a jest jej posiadaczem, wówczas nie ma on prawa skorzystać ze wspomnianego odliczenia.

W grę wchodzą natomiast wyłącznie jednorodzinne budynki mieszkalne, a nie na przykład mieszkanie dwupoziomowe w bloku. Natomiast mogą to być zarówno obiekty wolnostojące, jak i te w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość.

Kolejne kryterium odnosi się do terminu wykonania prac modernizacyjnych. Są to 3 lata, liczone od zakończenia roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z termomodernizacją.

Ulga termoizolacyjna a budowa nowego domu

Wiele osób zastanawia się, czy budując nowy dom i ocieplając go lub wdrażając nowoczesne systemy sprzyjające oszczędności energetycznej, można skorzystać ze wspomnianego przywileju. Otóż nie można. Z takiej ulgi mogą korzystać wyłącznie właściciele obiektów już wybudowanych, a nie tych będących w budowie.

Rate this post