Dbanie o kondycję środowiska naturalnego może przejawiać się w podejmowaniu rozmaitych praktyk. Jednym ze sposobów na spowolnienie degradacji Planety jest wymiana swojego urządzenia grzewczego na nowe – nowoczesne, a tym samym bardziej ekologiczne. By to zrobić, warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. Sprawdź, na czym polega ta inicjatywa i jakie urządzenia można wybrać w ramach tego programu.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa, z którą można zapoznać się na przykład na stronie internetowej wybranego WFOŚiGW czy sprzedawcy urządzeń grzewczych, takiego jak przedsiębiorstwo Kotły Grzewcze Dragon. To rządowy program priorytetowy, który ruszył we wrześniu 2018 roku. Jego zakończenie planowane jest dopiero na 2029 rok. Warto dodać, że zobowiązania mają być podejmowane do końca grudnia 2027 roku. Oznacza to, że tylko do tego czasu podpisywane będą umowy z Beneficjentami. Do 30 września 2029 roku z kolei mają być wypłacane środki przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dostających się do atmosfery. Zamierzenie to ma zostać osiągnięte poprzez wymianę jak największej liczby urządzeń grzewczych i tym samym polepszenie zdolności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z tym dążeniem osobom chcącym wymienić na przykład swój stary kocioł może przysługiwać dotacja na ten cel w odpowiedniej wysokości. Dofinansowanie na wymianę kotła lub innego urządzenia grzewczego może zostać przyznane, natomiast dopiero po spełnieniu określonych warunków przez osobę starającą się o uzyskanie wsparcia.

Na zakup jakich urządzeń grzewczych można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”?

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na zakup takich urządzeń grzewczych jak: kotły na paliwa stałe, kotły gazowe kondensacyjne i olejowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Każde takie urządzenie musi spełniać określone normy, o których można przeczytać na wybranych stronach rządowych. Dla wszystkich osób, które zamierzają przystąpić do programu „Czyste Powietrze”, uruchomiono bazę urządzeń grzewczych spełniających wymagania tej inicjatywy. Nie oznacza to jednak, że na zakup urządzenia nieuwzględnionego w tej bazie, a spełniającego wymagane kryteria, nie można dostać dofinansowania.