Inteligentne budynki to wszelkiego typu obiekty prywatne i publiczne (domy, biurowce, sklepy, placówki szkolne, szpitalne itd.) zaopatrzone w zintegrowany system zarządzania. Wszystkie budynki inteligentne, niezależnie od ich przeznaczenia czy wielkości, zapewniają użytkownikom w pełni komfortowe korzystanie ze swoich funkcji. Gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, oszczędną i wygodną eksploatację. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, bazujących m.in. na rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej. Jakie możliwości dają systemy zarządzania budynkiem?

Systemy zarządzania budynkami BMS zapewniają pełną kontrolę w zakresie sterowania instalacjami znajdującymi się w danym obiekcie, włączając w to instalacje wentylacyjne, grzewcze czy też chłodnicze, celem ich dostosowania do pracy w zmieniających się warunkach otoczenia. Poza funkcjami związanymi z utrzymywaniem optymalnych warunków klimatycznych, systemy odpowiadają m.in. za nadzorowanie zużycia energii, monitorowanie i integrację systemów energetycznych, oświetlenia, jak również systemów bezpieczeństwa.

Optymalizacja warunków pracy

Dostosowanie systemu do zmian w otoczeniu (np. wzrostu/spadku temperatury) wpływa na utrzymanie optymalnych warunków pracy ludzi. Bezpośrednie sterowanie instalacjami wentylacji, ogrzewania czy chłodzenia sprawia, że otoczenie staje się bardziej przyjazne dla przebywających w nim osób. Znajduje to przełożenie na komfort i zadowolenie z pracy, a w szerszym kontekście na wydajność i wyniki produkcyjne. Lepsza wydajność jest też możliwa dzięki optymalizacji pracy urządzeń, których działanie można monitorować i dostosowywać do danej sytuacji.

Pełen nadzór eksploatacyjny

Funkcje kontrolne, zaimplementowane we wnętrzach budynku inteligentnego, umożliwiają nadzorowanie oszczędnej eksploatacji obiektu. Chodzi tu m.in. o stały monitoring zużycia energii i sterowanie oświetleniem, co przekłada się na minimalizację poniesionych kosztów użytkowania. Dobra optymalizacja kosztów oraz stworzenie klarowanego, ekonomicznego kosztorysu ułatwia prowadzenie rozliczeń, np. z poszczególnymi najemcami danego obiektu.

Utrzymanie bezpieczeństwa obiektu

System zarządzania inteligentnym budynkiem pozwala na kompleksowe nadzorowanie pracy urządzeń technologicznych oraz instalacji znajdujących się w danym budynku, a w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zapewnia natychmiastowe alarmowanie o nieprawidłowości czy zaistniałym zagrożeniu. Wpływa to bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz budynku, a także na znacznie lepszą ochronę posiadanego mienia.

Redukcja kosztów zatrudnienia

Jak możemy przeczytać na stronie firmy Sprint, jednego z liderów polskiego rynku usług teleinformatycznych, inwestycja w technologię inteligentnego budynku prowadzi również do spadku kosztów zatrudnienia. Kompleksowe działanie systemów zarządzania budynkiem BMS przyczynia się do spadku zapotrzebowania na personel obsługi technicznej czy ochronę fizyczną obiektu. Redukcja zatrudnienia stanowi oczywistą, dodatkową korzyść finansową.

[avg] ([per]) [total] vote[s]