Ekogroszek jest węglem o niskiej zawartości popiołu i siarki. Wyróżnia się natomiast wysoką wartością opałową i niewielkim uziarnieniem. Dzięki temu pasuje do kotłów z automatycznym podajnikiem. Paliwo tego rodzaju powstaje na bazie węgla kamiennego, ale jego nazwa nie jest przypadkowa. Związana jest z faktycznymi właściwościami ekogroszku i ich wpływem na środowisko. Jakie normy musi spełniać ekogroszek, aby był przyjazny dla środowiska?

Jakie normy musi spełniać ekogroszek, aby był przyjazny dla środowiska?

Ekogroszek (jak sama nazwa wskazuje) to produkt ekologiczny z uwagi na fakt, że podczas spalania w kotłach podajnikowych powoduje znacznie niższą emisję szkodliwych substancji w porównaniu m.in. z piecami zasypowymi. Odpowiada wymaganiom norm ekologicznych, które występują w większości krajów Unii Europejskiej. Jest przystosowany głównie do używania w kotłach o niskiej emisji. Tego rodzaju paliwo z odpowiednio zaprojektowanym wymiennikiem cieplnym kotła, umożliwia emisję do atmosfery niewielkiej ilości spalin. Zakup ekogroszku ze świadectwem jakości paliwa i certyfikatem znaku bezpieczeństwa jest gwarancją, że dany produkt faktycznie spełnia narzucone normy.

Kupując ekogroszek, warto zwrócić uwagę głównie na jego uziarnienie, spiekalność i kaloryczność. Ze względu na konstrukcję podajnika w kotle, uziarnienie powinno wynosić od 5 do 25 mm. Spiekalność (zdolność do tworzenia się spieków) musi być natomiast mniejsza niż 20 Rl. Istotną wartością jest również kaloryczność paliwa, dzięki której ekogroszek produkuje dużą ilość energii. To sprawia, że paliwo takie jest wysoce efektywną i oszczędną metodą ogrzewania. Wartość opałowa to minimum 24 MJ/kg. Dużą rolę odgrywa również zawartość siarki i popiołu. Popiół powinien być w niewielkiej ilości dla wygody użytkowania, dlatego warto, aby jego zawartość nie przekraczała 6%. Kolejną kwestią jest ilość zawartej siarki, która nie powinna przekraczać 0,6%. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy zbyt wysokiej siarce metalowe części kotła mogą szybciej korodować.

Dlaczego zakup ekogroszku to dobre rozwiązanie?

Ekogroszek to paliwo, które pozwala maksymalnie oszczędzić spalanie. Odsiarczone, wysokokaloryczne z małą zawartością substancji niepalnych wymaga zastosowania kotłów centralnego ogrzewania o nowoczesnych rozwiązaniach. Wysoka sprawność spalania kotłów 5 klasy z podajnikiem i paleniskiem powoduje niską emisję pyłów do atmosfery. Niewielka zawartość siarki w węglu ogranicza natomiast emisję tlenków tego pierwiastka. Spalanie ekogroszku dobrej jakości redukuje emisję dwutlenku węgla o 25%, a tlenku węgla i pyłów nawet o 90%.

Jak mówi ekspert z firmy Hurt Węgla Radecki, która oferuje sprzedaż ekogroszku: Bardzo duże znaczenie dla ekologiczności tego produktu ma jego jakość. Przed zakupem warto więc sprawdzić, czy paliwo posiada niezbędne certyfikaty, które potwierdzają wykonanie badań laboratoryjnych. Stosując jedynie atestowany ekogroszek można obniżyć emitowanie dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Dobre paliwo zawsze będzie droższym produktem ze względu na swoje właściwości. Pomimo tego, ekogroszek jest równocześnie bardzo ekonomiczny – zużywa się go po prostu mniej, aby uzyskać potrzebne ciepło.

Jak najbardziej oszczędne spalanie wymaga zakupu paliwa o bardzo dobrych parametrach. Niskokaloryczny ekogroszek sprawi, że nie tylko znacznie się przepłaci, ale także zużyje większą ilość paliwa. Właśnie dlatego warto wybierać jedynie profesjonalne firmy, które oferują sprzedaż ekogroszku. Węgiel posiadający niezbędne certyfikaty i spełniający normy to satysfakcjonujący zakup.

Rate this post