Brama garażowa stanowi nie tylko barierę przed wtargnięciem do wnętrza nieporoszonych gości, ale także stanowi osłonę przed warunkami zewnętrznymi, w tym chłodem. Prawidłowo zaizolowana będzie zabezpieczała przed wychładzaniem się wnętrza i ucieczką ciepła z całego budynku. Dla zapewnienia prawidłowych parametrów termoizolacyjnych liczy się zarówno konstrukcja bramy, jak i termoizolacyjność użytych do jej wyprodukowania materiałów.

Dlaczego izolacyjność cieplna bram ma znaczenie?

Wraz ze stałym wzrostem cen opału oraz zwiększającym się zanieczyszczeniem powietrza coraz więcej osób zwraca większą uwagę na kwestie związane z termoizolacją budynków. Dobrze wykonana warstwa ocieplenia pozwana na znacznie ograniczenie wydatków na ogrzewanie, niezależnie od wykorzystywanego źródła energii. Dla wielu właścicieli nieruchomości ważny jest również fakt, że dobrze zaizolowany termicznie budynek oznacza mniejszą emisję zanieczyszczeń, a także ograniczenie ilości powstającego przy okazji spalania każdego z paliw dwutlenku węgla. Nie można jednak zapominać, że dobre parametry budynku, to nie tylko odpowiednio dobrana warstwa wełny mineralnej lub styropianu, jakimi zabezpieczono ściany zewnętrzne, ale także dobry materiał chroniący przed utratą ciepła konstrukcję dachową oraz wysokiej jakości stolarka budowlana – okna, drzwi zewnętrzne i tarasowe, a także ciepła brama garażowa

– informuje przedstawiciel firmy MIGAS-DOOR, która jest producentem bram garażowych, przemysłowych oraz ogrodzeniowych.

Zdolność do zatrzymywania ciepła wewnątrz budynku zależy od użytych przy jego budowie materiałów oraz wykorzystanych elementów gotowych. Izolacyjność cieplna jest kształtowana przez sumę parametrów składających się na wartość tzw. współczynnika przenikania ciepła, oznaczanego literą U dla całego obiektu. Określa on wielkość utraty energii przepływającej przez daną przegrodę, np. ścianę, strop, połać dachową, bramę garażową lub okno, jaka ma miejsce przy różnicy 1 stopnia w skali Kelvina, co jest równoważne 1 stopniowi Celsjusza.

Wartość, jaką osiągnie współczynnik U dla całego budynku, zależy więc od jakości poszczególnych zastosowanych rozwiązań, w tym użytych materiałów i sposobu ich połączenia. Straty ciepła w przypadku każdego elementu, np. okna czy bramy garażowej wynikają z przewodności cieplnej użytych materiałów, czyli tego, jak szybko się one rozgrzewają lub ochładzają, a także od tego, czy nie występują w nich szczeliny ułatwiające ucieczkę ciepła. W przypadku okna ważny więc będzie rodzaj użytych profilów, uszczelek oraz jakość pakietu szybowego – grubość szkła i rodzaj wypełniającego przestrzeń między nimi gazu. Dla bramy istotny będzie materiał użyty do wykonania ościeżnicy i ramy, ale przede wszystkim zastosowane wypełnienie i jego rodzaj.

Jakie rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na osiągnięcie dobrej izolacyjności cieplnej bram?

Obowiązujące przepisy określają, że brama garażowa musi zapewniać współczynnik U na poziomie przynajmniej 1,5 W/(m2·K). Od początku 2021 roku wartość współczynnika U dla bramy garażowej będzie musiała wynosić 1,3 W/(m2·K). Trzeba jednak pamiętać, że wpływ zamontowanej w garażu bramy na wyniki uzyskiwane przez cały budynek, będzie zależał od jego konstrukcji oraz sposobu, w jaki obie te części są ze sobą połączone oraz tego, czy wnętrze garażu jest ogrzewane. W przypadku garażu nieogrzewanego, gdy nie jest on połączony z resztą domu ewentualne straty ciepła, ale też zysk wynikający z lepiej izolowanej termicznie bramy, okaże się niewielki. Budynek będzie się wprawdzie nieco wychładzał, jednak koszty nie powinny być zauważalne, a kluczowe znaczenie będzie miało to, czy ściany łączące garaż z domem mają warstwę termoizolacji, czy nie. W przypadku, gdy garaż łączy się z budynkiem drzwiami wewnętrznymi, straty ciepła mogą być większe i zależą również od jakości zamontowanych drzwi, a także tego, jak często są one otwierane.

Garaż ogrzewany oznacza zawsze mniejsze straty ciepła w pozostałej części budynku, nawet jeśli utrzymywana w nim temperatura będzie sporo niższa, niż ta, która panuje w części mieszkalnej. W takim jednak przypadku ewentualne koszty ogrzewania w znacznie większym stopniu są uzależnione od jakości zamontowanej bramy garażowej i jej izolacyjności.

Producenci bram garażowych stosują różne rozwiązania, które wpływają na osiągane przez nie współczynniki przenikania ciepła. Największe znaczenie ma tu rodzaj wykorzystywanej termoizolacji – najlepsze rezultaty daje zwykle używanie pianki poliuretanowej PUR, która gwarantuje dobre zatrzymywanie ciepła, za sprawą swoich właściwości. Pianki PUR mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda), co znaczy, że są bardzo dobrymi izolatorami. Dzieje się tak, ze względu na ich budowę – struktura jest wytwarzana za pomocą połączenia polioli z cyjaniami, mającymi działanie pianotwórcze, powodując powstanie niewielkich pęcherzyków, w których uwięziona jest znaczna ilość gazu. Ważną cechą pianek PUR jest również ich elastyczność, co pozwala na dobre wypełnienie wnętrza bramy i dopasowanie się do jej kształtów, co ogranicza powstawanie pustek powietrznych i eliminuje ryzyko tworzenia się mostków termicznych. Plusem stosowania pianek PUR jako izolatorów skrzydeł bram rozwieranych lub segmentów czy paneli, z których powstają modele przesuwne lub segmentowe, jest także dobry poziom tłumienia dźwięków, co sprawia, że do wnętrza nie przedostaje się hałas.

Rate this post