Prawidłowo przeprowadzony montaż kotła gazowego to gwarancja sprawnej i bezpiecznej pracy urządzenia grzewczego. Aby instalacja została dopuszczona do użytku, muszą zostać spełnione określone przepisy prawne, w tym wymagania techniczne dotyczące pomieszczenia, w którym będzie znajdował się kocioł. Przedstawiamy, na czym polega montaż kotła i kto może go przeprowadzić.

Gdzie należy umieścić kocioł gazowy?

Pomieszczenie, w którym planujemy zamontować kocioł gazowy, nie może być wybrane przypadkowo. Oprócz instalacji elektrycznych oraz dostępu do wody (jeśli zdecydowaliśmy się na kocioł, który służy także do podgrzewania wody użytkowej), wybrane miejsce musi także posiadać odpowiednią wentylację, która umożliwi odprowadzanie spalin powstałych podczas spalania gazu.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, kocioł gazowy o mocy do 30 kW może znajdować się w pomieszczeniu, w którym domownicy nie przebywają na stałe, tj. znajdują się w nim krócej niż 4 godziny w ciągu doby. Przykładowo może to być przedpokój, łazienka, kuchnia, korytarz lub pomieszczenie gospodarcze o kubaturze co najmniej 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania i 8m3 dla kotłów z otwartą komorą spalania oraz wysokości nie mniejszej niż 1,9 m w przypadku istniejących już domów oraz 2,2 m w domach nowych.

Montaż kotła to zadanie dla profesjonalistów

Przebieg montażu kotła zależy od tego, czy urządzenie zostanie podłączone do nowej instalacji, czy też celem jest wymiana obecnego systemu grzewczego. W starej instalacji konieczna może okazać się wymiana filtra, oczyszczenie poszczególnych części oraz zabezpieczenie ich przed korozją. Jeśli wymieniamy tradycyjny kocioł z otwartą komorą spalania na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, trzeba będzie dodatkowo wymienić rurę spalinową na przewód spalinowo-powietrzny.

Instalacja kotła gazowego powinna być zlecona doświadczonym serwisantom, którzy posiadają wymagane uprawnienia.

W czasie prac montuje się szafki rozdzielaczowe, pompę wodną, sam kocioł oraz czujnik temperatury zewnętrznej.  Następnie kocioł jest odpowiednio programowany, wykonuje się analizę spalin i dołącza ją do gwarancji urządzenia. Na koniec użytkownik zostaje poinformowany, jak obsługiwać kocioł. Warto wiedzieć, iż dokonując zakupu kotła u niektórych dystrybutorów, można liczyć na darmowy montaż urządzenia — wyjaśnia specjalista z firmy Merkury.

Choć instalacja kotła gazowego nie jest prostym zadaniem, profesjonalni pracownicy potrafią wykonać ją nawet w ciągu jednego dnia. W przypadku przebudowy systemu grzewczego prace mogą trwać 2-3 dni.