Prawidłowe funkcjonowanie instalacji kominowej wymaga zachowania pełnej drożności wnętrza przewodu. Wszelkie ciała obce blokujące komin doprowadzą do ograniczenia ciągu lub całkowitego wstrzymania przepływu. Jednym z większych niebezpieczeństw są zwierzęta, które mogą wybrać komin jako idealne miejsce na gniazdo lub legowisko. Problemem pojawi się też wówczas, gdy zwierzę wpadnie do komina.

Dlaczego kominy muszą być zabezpieczone przed zwierzętami i w jaki sposób?

Obowiązek zabezpieczania komina przed zwierzętami wynika wprost z zapisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lecz dotyczy jedynie przewodów wentylacyjnych. W dobrze pojętym interesie każdego właściciela lub administratora będzie jednak zlecenie wykonania odpowiednich prac doświadczonemu kominiarzowi. W Gostyniu najłatwiej będzie znaleźć taką osobę w Spółdzielni Pracy Kominiarzy. Wykonana instalacja powinna być całkowicie ognioodporna, zalecanym materiałem będzie więc dobrze zabezpieczony przed korozją, działaniem kwasów oraz wysoką temperaturą metal – znakomicie sprawdzi się w tej roli stal nierdzewna, a w przypadku instalacji odprowadzających spaliny z kotłów gazowych lub olejowych stal kwasoodporna. Konstrukcja musi gwarantować dobry dostęp do wnętrza komina, pozwalając na jego czyszczenie i kontrolę stanu technicznego. Zakładana osłona nie może także zakłócać ciągu kominowego. Równie ważne będzie także, aby była bezpieczna dla zwierząt.

Jakie zabezpieczenia przed zwierzętami sprawdzają się najlepiej?

Zabezpieczenia przed zwierzętami chronią komin przed kunami oraz ptakami, które chętnie wybierają to miejsce do zakładania gniazd. Powierzchnia osłony nie może więc być płaska, nie powinna także być wyposażona w kolce czy ostre elementy mogące zranić zwierzę. Najlepiej, żeby konstrukcja pozwalała na łatwy demontaż lub jej uchylenie, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie prac kominiarskich. Wśród dostępnych rozwiązań na uwagę zasługują osłony przypominające wykonane z prętów lub kształtowników smukłe kopułki albo ażurowe piramidy. Przy właściwym nachyleniu ścian i braku płaskiej powierzchni nie pozwolą one na założenie gniazda oraz zapobiegną wpadnięciu zwierzęcia do wnętrza komina. Wybór i montaż rodzaju zabezpieczenia komina przed zwierzętami nie jest prosty. Wykonanie odpowiednich prac najlepiej powierzyć firmie, która ma duże doświadczenie w obsłudze instalacji kominowych. Znakomitym wyborem okaże się Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, która realizuje pełen zakres usług kominiarskich.

Rate this post