Umowa o roboty budowlane zawierana jest pomiędzy inwestorem, który organizuje pracę, a wykonawcą, który jest zobowiązany do poprawnego wykonania robót budowlanych. Obie strony mają obowiązki i prawa, ważne jest gwarancja zapłaty.

Gwarancja zapłaty

Zabezpiecza ona wykonanie pracy na czas. Gwarancja zapłaty musi mieć podłoże prawne a nie tylko słowne. Jest gwarancją ubezpieczeniową, bankową, akredytywą bankową lub poręczeniem banku, które zostanie udzielone ze sprawą samego inwestora. Wykonawca może w dowolnym momencie zażądać od inwestora owej gwarancji zapłaty, aby jego sytuacja finansowa stała na pewnych fundamentach. Inwestor nie może odstąpić od umowy, gdy wykonawca zażąda gwarancji zapłaty. Prawo wykonawcy jest dość duże i nie może być w żaden sposób ograniczane. Inwestor nie ma prawa odmówienia gwarancji zapłaty. Jedyne co może uczynić to odliczyć pieniądza za niewykonaną pracę, która była omówiona w umowie budowlanej. Tylko w tym przypadku zapłata będzie niższa od standardowej.

Obowiązki wykonawcy i inwestora

Po pierwsze wykonawca musi zgodnie z terminem wykonać to co zawarte w umowie. Powinien trzymać się reguł zawartych w projekcie budowlanym a także zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzialności za teren na którym będą przebiegały prace budowlane. Za wszelkie usterki bądź zniszczenia nie będzie odpowiadał inwestor, lecz wykonawca. Odpowiedzialność prawna kończy się w momencie zakończenia pracy. Inwestor musi przygotować teren pod prace. Ma obowiązek dostarczyć projekt, a także przekazać teren do pracy. Po ukończeniu pracy wykonawcy odbiera gotowy obiekt wykonany zgodnie z projektem, a potem płaci wynagrodzenie. Stosowne przepisy mówią o przygotowaniu robót budowlanych.

Rate this post