Czasami stajemy przed koniecznością przewiezienia ładunku, który nie zmieści się do naszego samochodu. Sposobów na rozwiązanie tego problemu jest wiele. Jednym z nich może być skorzystanie z usług firmy przewozowej. Innym natomiast użycie przyczepy. Wtedy jednak pojawia się pytanie czy nasze prawo jazdy pozwala nam na prowadzenie samochodu z przyczepą? Odpowiedź zależy od wielu czynników m.in. jakiej kategorii prawo jazdy posiadamy oraz jaką przyczepę zamierzamy wykorzystać.

Jakie prawo jazdy upoważnia do kierowania samochodem z przyczepą?

Poruszanie się samochodem z przyczepą zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest kategoria obecnie posiadanego prawa jazdy. Drugim natomiast rodzaj przyczepy, jaką zamierzamy doczepić do naszego samochodu. Jak wyjaśnia ekspert Ośrodka Szkolenia Kierowców Manewr, który organizuje kursy na wszystkie kategorie prawa jazdy:

Najpopularniejszą kategorią prawa jazdy jest kategoria B. Osoby posiadające takie uprawnienia prócz kierowania samochodem osobowym, dostawczym lub ciężarowym o masie całkowitej do 3,5 t mogą do prowadzonego pojazdu doczepić przyczepę lekką o masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg. Ważne, aby dopuszczalna całkowita masa samochodu oraz przyczepy nie przekroczyła 4250 kg. Możliwe jest także poruszanie się z cięższą przyczepą, ale w tym przypadku dopuszczalna całkowita masa samochodu i przyczepy nie może przekroczyć 3500 kg. Jeśli natomiast całkowita masa samochodu i przyczepy przekracza 4250 kg należy uzyskać prawo jazdy kategorii B+ E. Uprawnia ono do kierowania zespołami składającymi się z samochodu i przyczepy, których łączna masa nie przekracza 7000 kg.

Przebieg kursu na przyczepy.

O ile sposób kierowania samochodem ciągnącym lekką przyczepę nie sprawia kierowcom większych problemów. O tyle prowadzenie samochodu z większą przyczepą lub ciężarówki z przyczepą wymaga znacznie większych umiejętności. Dlatego też w tym celu należy zdobyć dodatkowe uprawnienia. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to odrębna kategoria prawa jazdy, ale zawsze występuje ona jako rozszerzenie poszczególnych uprawnień. Jeśli ktoś zamierza zostać kierowcą zawodowym i kierować samochodem ciężarowym powinien docelowo uzyskać prawo jazdy kategorii C. Kategoria C uprawnia do prowadzenia samochodów ciężarowych, natomiast jej rozszerzenie o kategorię E daje kierowcy największe uprawnienia, a tym samym również możliwości rozwoju zawodowego. Warto pamiętać, że w każdym przypadku, gdy staramy się o prawo jazdy kategorii E musimy już posiadać inne uprawnienia np. prawo jazdy kategorii B lub C. Sam kurs uprawniający do kierowania samochodem z przyczepą koncentruje się przede wszystkim na zajęciach praktycznych. W ich trakcie kursanci poznają zasady prowadzenia samochodu z przyczepą. Instruktorzy szczególny nacisk kładą na kwestię manewrów, które w przypadku pojazdów z przyczepą muszą być wykonywane niezwykle precyzyjnie i z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa.

Szkolenie praktyczne przy kat. B+E wynosi 15 godzin, przy kat. C+E 25 godzin.

[avg] ([per]) [total] vote[s]