Czysta i bezpieczna energia ze słońca przestała już zadziwiać – instalacje fotowoltaiczne to technologia przyszłości. To właśnie dzięki nim jest możliwe przetwarzanie energii słonecznej na elektryczną oraz korzystanie z darmowego prądu nawet ponad 30 lat. Zdecydowanie niższe rachunki, redukcja emisji CO2, podniesienie wartości nieruchomości i bezobsługowy system to niejedyne zalety tego rozwiązania. A jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Dofinansowania do fotowoltaiki – co jest godne uwagi?

Rok 2019 upłynął pod znakiem fotowoltaiki – zapowiada się, że w 2020 też tak będzie. Obecnie można skorzystać z atrakcyjnych ofert dofinansowania. Dzielą się one na rządowe, terytorialne i unijne. Nadzwyczaj popularne są te pierwsze, a w szczególności program „Mój Prąd”. Co warto o nim wiedzieć?

Program jest inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu uzyskasz zwrot nawet do 50% poniesionych na instalację PV kosztów. Budżet przedsięwzięcia wynosi około miliard złotych, dlatego skorzysta z niego aż 200 tysięcy gospodarstw domowych, w tym rolników.

To dofinansowanie do fotowoltaiki obejmuje mniejsze instalacje. 

Jak podaje serwis rządowy: Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie[1]

Tak więc można uzyskać dotację maksymalnie na 5 tysięcy złotych i jest to bardzo opłacalne. Mikroinstalacje są tańsze od dużych i pozwalają tak samo zaoszczędzić spore kwoty oraz zadbać o środowisko.

Warto wiedzieć, że są dostępne też dofinansowania „Czyste Powietrze” i „Prosument 2”. To pierwsze obejmuje tylko budowę instalacji ukierunkowanej na zaopatrywanie w ekologiczny prąd. „Prosument 2” zaś jest skierowany nie tylko dla osób prywatnych, ale też spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły programów można poznać na stronie NFOŚiGW.

Jak wnioskować o dofinansowanie do fotowoltaiki?

Jak pokazuje przykład programu „Mój Prąd”, wniosek można złożyć przez Internet w siedzibie NFOŚiGW lub wysłać pocztą. Jak mówi specjalista z firmy Eko Energia,  należy do niego dołączyć załączniki. Są to między innymi kopia faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją zgłoszenia do programu „Mój Prąd”. Do tego są niezbędne:

  • dowód zapłaty faktury,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika,
  • oświadczenie RODO,
  • w razie samodzielnej instalacji zgodnie z kwalifikacjami – oświadczenie o tej czynności.

Usługa jest bezpłatna. By złożyć wniosek, instalacja musi być zamontowana, umowa dwustronna z dystrybutorem energii podpisana, a licznik dwukierunkowego prądu zainstalowany. W razie wątpliwości warto się skonsultować z pracownikami urzędu lub instalatorem.

[1] https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/