Jest wiele powodów utrzymującej się wilgoci w domu. Najczęściej jest to następstwo zalania budynku, który nie został później prawidłowo osuszony. Oczywiście wilgoć może się również gromadzić w wyniku nieszczelnych izolacji, uszkodzonej klimatyzacji, nieodpowiedniej wentylacji czy usterki hydraulicznej, która nie została wykryta. Po usunięciu przyczyny zbierania się wilgoci, należy jak najszybciej budynek osuszyć.

Rodzaje osuszania budynków

Zależnie od parametrów danego pomieszczenia, jak również od poziomu jego zawilgocenia, stosuje się różne sposoby osuszania. Najczęstsze z nich to:

Osuszanie mikrofalowe – polega na podgrzaniu pomieszczenia przy pomocy mikrofal. W ten sposób możliwe jest usunięcie wody, która głęboko wsiąkła w ściany. Stosuje się ją powszechnie dzięki wysokiej skuteczności, jako pierwszy etap osuszania budynków o bardzo wysokim stopniu zalania.

Osuszanie elektrofizyczne – w tej metodzie wykorzystywane jest działanie prądu stałego. Pomiędzy elektrodami zamontowanymi w obiekcie przepuszcza się prąd, w wyniku czego znajdująca się w ścianach woda poruszana jest do dołu. Jest to niezwykle skuteczna technika pod warunkiem, że istnieje możliwość odprowadzenia wody do gruntu.

Osuszanie absorpcyjne – jest to technika wykorzystująca specjalne pochłaniacze wilgoci. Od produktów dostępnych w sklepach różni je znacznie większa chłonność, dzięki czemu są w stanie skuteczniej osuszać duże powierzchnie.

Osuszanie kondensacyjne – wykorzystuje ono specjalne urządzenie zwane parownikiem. Maszyna zasysa powietrze z pomieszczenia, a w jej wnętrzu następuje skroplenie pary wodnej. Dla uzyskania dobrego efektu wymagane jest wyizolowanie przestrzeni, która będzie osuszana.

Firmy specjalizujące się w osuszaniu budynków, takie jak FHU Tokarski, wykorzystują różne techniki osuszania dostosowane indywidualnie do sytuacji. Często stosowana jest więcej niż jedna metoda w celu uzyskania jak najlepszego efektu.

Kiedy zdecydować się na osuszanie budynku?

Najlepiej rozpocząć osuszanie budynku zaraz po rozpoznaniu gromadzącej się wilgoci. Szczególnie szybko trzeba działać w wyniku zalania przez powódź lub roztopy. W takim przypadku osuszanie najlepiej zacząć od razu po wypompowaniu z pomieszczeń wody. W przeciwnym wypadku woda będzie się dostawała w coraz głębsze warstwy ścian i podłóg prowadząc do ich uszkodzenia.

W sytuacji, gdy nie rozpoznaliśmy przyczyny wysokiej wilgotności w pomieszczeniach, warto zwrócić do ekspertów. Oprócz osuszenia budynku będą mogli nam doradzić, w jaki sposób kontrolować poziom wilgotności oraz wskazać, w jaki sposób dochodzi do jej gromadzenia się w pomieszczeniach.

Rate this post