W czasach, w których coraz częściej się słyszy o złych dla środowiska naturalnego skutkach pozyskiwania energii elektrycznej z paliw kopalnianych, a jednocześnie coraz bardziej da się odczuć stale rosnące ceny takiej energii, wiele osób decyduje się na skorzystanie z jednej z dostępnych alternatywnych metod pozyskiwania energii. Są to metody, które zakładają samodzielne wytwarzanie energii przy użyciu konkretnych rozwiązań technicznych. W artykule przedstawiamy najpopularniejsze sposoby pozyskiwania własnej energii elektrycznej.

Wszystkie wskazane poniżej sposoby pozyskiwania własnej energii obejmują czerpanie energii z odnawialnych źródeł, czyli odpowiednio: ze słońca, ze źródeł geotermalnych oraz z wiatru i z wody. Na czym polegają te metody?

Wykorzystanie energii słonecznej

Słońce jako źródło czerpania energii elektrycznej jest stosowane przez człowieka już od wielu lat. Staramy się jak najlepiej wykorzystywać fakt, że każdego roku do Ziemi dochodzi bardzo duża ilość promieni słonecznych, która potencjalnie znacznie przewyższa ilość energii zawartej we wszystkich rodzajach paliw kopalnianych, które udało się znaleźć na naszej planecie.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy piTERN, która specjalizuje się w projektowaniu i montażu nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych:

Energię słoneczną można wykorzystać jako źródło energii elektrycznej poprzez zastosowanie fotowoltaiki. Żeby przeprowadzona inwestycja pozwalała na osiągnięcie znacznych korzyści, trzeba znaleźć takie miejsce, żeby do zamocowanych paneli dochodziła duża ilość promieni słonecznych. W przypadku prywatnych inwestorów, najczęściej takim miejscem jest dach domu jednorodzinnego. Czasami także klienci decydują się na umieszczenie paneli słonecznych na terenie działki. Co bardzo ważne, na efektywność działania paneli fotowoltaicznych nie ma wpływu temperatura otoczenia, tylko ilość dochodzących do nich promieni słońca. Panele słoneczne mogą więc być stosowane nawet w miejscach, w których jest bardzo zimno.

Wykorzystanie wody gruntowej, energii z ziemi lub energii z powietrza

Czyli zastosowanie jakiegoś rodzaju pompy ciepła. Urządzenia te umożliwiają pozyskanie energii niezbędnej do ogrzania wody użytkowej lub do ogrzewania domu bezpośrednio z wnętrza ziemi, wód gruntowych lub z powietrza. Zasada działania pomp ciepła opiera się na typowych przemianach fizycznych, takich jak parowanie, skraplanie czy sprężanie i rozprężanie, które zachodzą wewnątrz urządzenia. Każda pompa ciepła, żeby móc wykorzystać nieskończone zasoby zgromadzonej w ziemi, w wodzie lub w powietrzu energii, musi być najpierw zasilona niewielką ilością energii elektrycznej.

Istnieje wiele rodzajów pomp ciepła. Wybór właściwego zależy od warunków, w jakich urządzenie to będzie wykorzystywane, tzn. przede wszystkim od tego, z jakiego źródła chcielibyśmy pozyskać potrzebna nam energię. 3 najczęściej stosowane rodzaje pomp ciepła to: pompy typu solanka-woda, pompy typu powietrze-woda oraz pompy typu woda-woda.

Wykorzystywanie wiatru

Istnieje jeszcze jedna możliwość pozyskania darmowej energii elektrycznej. Jest to energia, której źródłem jest wiatr. Można go wykorzystać poprzez zastosowanie specjalnych wiatraków. Niestety ze względu na fakt, że według statystyk wystarczająco silny wiatr w naszej strefie klimatycznej wieje tylko przez około ¼ roku, przydomowe wiatraki są stosowane raczej rzadko. Inwestorzy szukający najlepszej metody na pozyskanie własnej energii elektrycznej znacznie częściej wybierają jednak instalacje fotowoltaiczne, ponieważ te są znacznie bardziej opłacalne. Nie jest jednak powiedziane, że wraz z rozwojem stosowanej technologii, w przyszłości także przydomowe wiatraki nie zaczną przynosić wystarczających korzyści, żeby mogły znaleźć szersze zastosowanie.

[avg] ([per]) [total] vote[s]