Dziś dąży się do tego, by ogrzewanie domu i pozyskiwanie energii było coraz bardziej wydajne, ekologiczne i ekonomiczne. Nic więc dziwnego, że taką popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne. Natomiast coraz częściej mówi się również o potrzebie zintegrowania takiej instalacji z kotłem, na przykład elektrodowym. Czy ma to sens? I jak to zrobić?

Kocioł elektrodowy – korzyści

Kocioł elektrodowy to rozwiązanie bardzo dogodne. W tym przypadku bowiem użytkownik w żaden sposób nie jest zależny od dostępności surowców, takich jak paliwo grzewcze.  

Natomiast stopień możliwości ustawień parametrów jest wysoki. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę możliwość integracji z panelami FV.

FOTOVOLTA – innowacyjne rozwiązanie na rzecz podniesienia sprawności energetycznej

W jaki sposób połączyć fotowoltaikę z kotłem? Jednym z bardziej rekomendowanych rozwiązań jest produkt FOTOVOLTA. Nowatorskie połączenie energii cieplnej z kotła elektrodowego zasilanego prądem otrzymanym z ogniw fotowoltaicznych to wysoka efektywność ekonomiczna.

Co więcej, kocioł elektrodowy FOTOVOLTA jest urządzeniem, które może w pełni współdziałać z już istniejącą instalacją fotowoltaiczną.

Wszystko opiera się na prostej zasadzie. Ogrzewanie elektrodowe działa dzięki poruszającym się cząsteczkom cieczy. Ruch jest wywoływany przepływem prądu przez zanurzone elektrody. Zderzające się cząsteczki wytwarzają natomiast energię kinetyczną, która jest przekształcana na przenoszoną do cieczy energię cieplną.

Dobór parametrów pod łączenie instalacji FV z kotłem

To ważne, by dobrać kocioł do wielkości powierzchni ogrzewanego pomieszczenia. Poza tym budynki muszą spełniać warunek, w którym maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosi 0,21 W/(m2.K).

Natomiast nie są to wszystkie czynniki, które należy uwzględnić. Wiele zależy jednak od mocy konkretnego kotła. Na przykład dla modelu 15 kW są to następujące wartości:

  • powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m²]: 220
  • kubatura ogrzewanego pomieszczenia [m³]: 550
  • napięcie [V]: 400
  • masa [kg]: 5,8

Z kolei już dla kotła 3 kW są to, odpowiednio:

  • powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia [m²]: 50
  • kubatura ogrzewanego pomieszczenia [m³]: 130
  • napięcie [V]: 230
  • masa [kg]: 1,6

Jak widać, różnice między poszczególnymi modelami są spore, jeśli chodzi o wymogi techniczne, jakie musi spełnić instalacja elektryczna, aby możliwe było zainstalowanie kotłów elektrodowych.

Rate this post