Niektóre prace remontowe w mieszkaniach wymagają zgody wspólnoty mieszkaniowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku zabudowy balkonu.

Po uzyskaniu zgody wspólnoty

Zgodna wspólnoty mieszkaniowej jest niezbędna. Należy zgłosić zamiar zabudowy oraz sporządzić plan. Musimy pamiętać o określeniu terminu rozpoczęcia prac, sposób ich wykonania oraz rodzaj. Zawiadomienie składa się w gminie lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego.

Zabudowa balkonu i formalności w gminie

Trzeba przedstawić zakres planowanych prac, tj. czy balkon będzie jedynie przeszkolony, czy po prostu połączony z mieszkaniem. Jest to bardzo ważne, gdyż zabudowa balkonu przyczynia się do zmiany nie tylko estetyki budynku, lecz także zmiany jego konstrukcji. Wszelkie niedopatrzenia mogą być bardzo niebezpieczne dla użytkowników całego domu. Przy zabudowie zostaje w końcu zmieniona elewacja budynku. Sprawą powinien się zająć gminny architekt. Istnieje też zupełnie inny problem jeśli chodzi o zabudowę balkonu. Może być ona zupełnie niedopuszczalna. Takie sytuacje mają miejsce, gdy budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Zezwolenie na zabudowę balkonu może wydać jedynie konserwator zabytku. Bez zezwolenia czynność jest traktowana jak samowola budowlana. Najmniej problemów z formalnościami mają ci, którzy chcą jedynie przeszklić balkon. Sprawami mieszkańców zajmuje się Wydział Architektury i Budownictwa w gminie. Należy złożyć następujące dokumenty: projekt zabudowy, zgodę wspólnoty mieszkaniowej oraz zaświadczenie o prawie do lokalu. Gmina ma 30 dni na wyrażanie sprzeciwu zabudowy balkonu. Jeśli taki sprzeciw się nie pojawi, można z czystym sumieniem legalnie zabudować swój balkon, tworząc z niego loggie. W przypadku połączenia loggii z mieszkaniem formalności jest zdecydowanie więcej. Następuje wtedy proces zmiany przeznaczenia danego pomieszczenia, w tym przypadku balkonu. Należy stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego.