Od dawna wiemy, że materiałów zawierających włókna azbestowe – które dla uproszczenia nazywamy azbestem – powinniśmy się pozbywać. W Polsce funkcjonuje nawet Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zainicjowany i prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jakie kroki podjąć, jeśli na naszej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, np. na dachu? Jak go legalnie zdemontować i co z nim zrobić?

Obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem azbestu

Przejdźmy od razu do rzeczy: jak dowiedzieliśmy się w firmie Eco-Rgs, w naszym kraju dostępna jest informatyczna Baza Azbestowa, z której możemy zaczerpnąć bardzo wiele informacji na temat obowiązków związanych z użytkowaniem i usuwaniem azbestu. Jak to jednak zwykle bywa na rozbudowanych stronach www dotyczących przepisów, wytycznych, rozporządzeń, zarządzeń itd., materiałów jest wiele – i nie trudno się w nich zgubić. Weźmy pod lupę prosty przykład: załóżmy, że odziedziczyliśmy od bliskich działkę z domem, którego dach jest pokryty materiałami azbestowymi. Szukamy więc w Bazie Azbestowej informacji, jak legalnie zabrać się za usuwanie azbestu. Baza kieruje nas do rządowego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy. To nas w pierwszej chwili rozprasza, bo nie prowadzimy żadnej działalności… a jednak! Czytamy, że właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (w tym osoba fizyczna również) ma w tej materii swoje obowiązki.

Usuwanie wyrobów azbestowych i oczyszczanie nieruchomości po nich

Kiedy podejmiemy decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest, dowiedzmy się w naszym urzędzie gminnym o możliwościach dotowania kosztów usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach jakiegoś organizowanego programu gminnego. Inna możliwość: samodzielnie wybierzmy wiarygodną firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z naszej nieruchomości. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, w tym azbestem, to zadanie wyłącznie dla specjalistów. Szukajmy firmy, która oferuje demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór (wraz z transportem) i zagospodarowanie odpadów, a także przyjęcie odpadów na teren konkretnego składowiska. Musi to być składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, jak składowisko FCC Eko Radomsko z gminy Biała koło Wielunia. Gdy znajdziemy odpowiednią firmę, zgłośmy z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego. I jeszcze raz podkreślmy: powinniśmy współpracować wyłącznie z fachowcami, bo to do nas należy obowiązek sprawdzenia, jak przebiegły prace przy usuwaniu azbestu.