W razie pożaru najczęściej używanymi gaśnicami są te zaopatrzone w pianę lub proszek. Można jeszcze wspomnieć o gaśnicach śniegowych, które wyrzucają skroplony dwutlenek węgla. Poszczególne typy gaśnic, dedykowane są różnym palącym się materiałom. W przypadku gaśnic pianowych są to ciała stałe takie jak: papier, smoła i drewno, oraz ciecze – smoła i benzyna. Gaśnica pianowa sprawdza się również przy palącym się tłuszczu.

W jaki sposób działa gaśnica pianowa?

 W przypadku gaśnic pianowych czynnik gaszący to piana powstała z wody zmieszanej ze środkiem pianotwórczym. Sprężony gaz, którym może być zarówno sprężony dwutlenek węgla lub azot, uwalnia z gaśnicy pianę, która osiada na palącym się przedmiocie jak i blokuje dostęp powietrza. Ogień bez tlenu wygasa, więc przedmiot przestaje się palić.

Podział gaśnic pianowych i możliwości wykorzystania

Podstawowa klasyfikacja gaśnic pianowych polega na podziale na urządzenia mechaniczne i chemiczne. Działanie pierwszych polega na łączeniu powietrza z roztworem środka pianotwórczego, natomiast drugie bazują na zachodzących w nich reakcjach chemicznych.

 O wykorzystaniu gaśnic pianowych mówi ekspert z hurtowni sprzętu przeciwpożarowego i BHP STRAŻAK: – Gaśnice pianowe sprawdzają się podczas gaszenia pożarów z udziałem cieczy i ciał stałych. Do tego dochodzą również ciała stałe, które się topią. Ten typ gaśnicy używa się również w działaniach profilaktycznych. Pianą pokrywa się sprzęty i budynki znajdujące się w bliskim sąsiedztwie ognia.

 Gaśnicę typu pianowego często spotyka się w budynkach użyteczności publicznej takich, jak szkoły, biura, biblioteki i urzędy. Widoczne są również w magazynach z łatwopalnymi cieczami, na lotniskach i w zakładach produkcyjnych.

Jakie zalety mają gaśnice pianowe?

Gaśnice pianowe są łatwe w obsłudze i skuteczne. Nawet osoba, która ma to urządzenie pierwszy raz w rękach, może z powodzeniem przy pomocy prostej instrukcji obsługi ugasić mały pożar. Urządzenia tego typu są ekologiczne. Po pożarze nie ma potrzeby zmywania piany, tak jak to jest w przypadku proszku z gaśnicy proszkowej. Gaśnica pianowa zmniejsza również zużycie samej wody podczas gaszenia. Inną pozytywną zaletą tych urządzeń jest fakt, że po użyciu można je ponownie napełnić, co też sprzyja ekologii.

W jaki sposób kupować gaśnicę pianową?

 Podczas kupowania gaśnicy dla własnych potrzeb, warto sprawdzić, czy sprzęt wyprodukowany jest zgodnie z europejską normą EN3. Istotna jest również Dyrektywa Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE oraz odpowiedni standard ISO.

 Jeżeli szuka się gaśnicy na dłużej, warto sprawdzić rodzaj zbiornika. Niektóre pokryte są farbami poliestrowymi, które są odporne na promienie UV.

Rate this post