Szambo jest potrzebne wtedy, kiedy dany dom nie jest podłączony do miejskiej kanalizacji. Regularne korzystanie z łazienki, toalety, kuchni wymaga kontroli poziomu szamba oraz systematycznego opróżniania. Kiedy najlepiej zamówić usługi firmy asenizacyjnej? Jak często powinno się wywozić szambo? Jakie są zasady korzystanie z szamba? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Jak często wywozić szambo?

Jeśli w danej nieruchomości nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej (systemu komunalnego), należy koniecznie zapewnić własny wywóz – najlepiej przez specjalistyczną firmę, oferującą usługę wywożenia szamba. Takim przedsiębiorstwem jest WOD-KAN TRANS z Katowic. Prowadzi ona też m.in. czyszczenie przepompowni ścieków, urządzeń, instalacji i obiektów przemysłowych, piaskowników, zbiorników i osadników. Warto pamiętać, że wywóz szamba musi być koniecznie potwierdzony pisemnie. Tylko wtedy można – w razie potrzeby – przedstawić stosowny dokument potwierdzający wykonanie procedury. Pracownicy firm asenizacyjnych chętnie doradzą, kiedy najlepiej dokonać wywozu nieczystości.

Częstotliwość wywozu szamba zależy od tego, ile wody zużywają domownicy. Im częściej korzystają oni z łazienki, ubikacji i kuchni (wiele zależy od liczebności rodziny), tym szybciej pojawi się potrzeba zamówienia usług asenizacyjnych.

Na początku dobrym krokiem jest sprawdzanie stanu nieczystości (przez kilka miesięcy) i ustalenie w ten sposób średniego zużycia wody. Inny sposób to montaż mechanicznego lub elektrycznego czujnika, który informuje o poziomie odpadów. Należy go odpowiednio zaprogramować. Wersja mechaniczna ma postać specjalistycznego pływaka, unoszącego się na powierzchni nieczystości. Czujnik elektryczny informuje o wysokim poziomie nieczystości za pomocą sygnały dźwiękowego lub świetlnego.

Koszty usług asenizacyjnych nie są zbyt wygórowane. Jest to zwykle 100-200 zł za wywóz 10 m3 szamba. Na wydatkach za szambo nie da się zaoszczędzić – musi być ono regularnie opróżniane. Zwykle następuje to raz na kilka tygodni.

Wywożenie szamba a przepisy

Korzystanie z szamba wymaga stosowania się do różnych przepisów i zezwoleń. Zasady mówią, że każdy dom jednorodzinny powinien być podłączony do lokalnej sieci wodno-kanalizacyjnej, mieć własne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Innej opcji być nie może.

Kontrole dotyczące wywozu szamba często są określane przez Urząd Gminy, które prowadzi ewidencję gospodarstw domowych, niekorzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. To ta instytucja wie, gdzie znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szamba.

Rate this post