Czyszczenie komina to proces, który gwarantuje bezpieczeństwo jego użytkowania oraz wpływa w bezpośredni sposób na jakość powietrza we wnętrzu. Jest to działanie istotne pod wieloma względami. Wpływa ono na korzyści życia mieszkańców, zdrowie oraz bezpieczeństwo. Czyszczenie kominów jest uregulowane prawnie i powinno być przeprowadzane co najmniej dwa razy w ciągu roku. Nie należy odkładać tej czynności na moment, w którym domownicy odczuwają znaczące zmniejszenie ciągu, a w pomieszczeniach zacznie pojawiać się nieprzyjemny zapach. Stan kanałów spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych można określić jedynie po wcześniejszym ich oczyszczeniu. Jak często należy więc czyścić komin w domu?

Częstotliwość czyszczenia komina

Powinniśmy kontrolować nie tylko przewody dymowe (czyli takie, które odprowadzają dym z pieców węglowych oraz kominków) oraz spalinowe (odprowadzające spaliny z kotłów gazowych), ale również kanały wentylacyjne. Wcześnie wykryte uszkodzenia komina łatwiej jest usunąć, niż późniejsze większe awarie.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód kominowy będzie sprawny, warto sprawdzić jego stan i ewentualnie przeczyścić komin przed sezonem grzewczym. W przypadku, gdy na dachu będzie zalegał pierwszy śnieg, można mieć wówczas problem z dostaniem się do komina. Często okazuje się, że zimą, przede wszystkim z powodu zaniedbań właścicieli, dochodzi do zapalenia się sadzy w kominie. Warto pamiętać, że w przypadku dużego zanieczyszczenia komina, gdy dym nie ma możliwości, aby wydostać się na zewnątrz, może dojść do cofania się powietrza i ryzyka pojawienia się czadu w pomieszczeniu.

Zgodnie z warunkami prawa budowlanego, przegląd każdego komina zaleca się przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego instalacji grzewczej – w tym także komina. Warto pamiętać o kontrolach również w kwestii ubiegania się o odszkodowanie z ubezpieczenia. Jeśli doszło do pożaru budynku w wyniku niedrożnych przewodów kominowych, należy posiadać oświadczenia potwierdzające przeprowadzenie kontroli przez uprawnioną do tego osobę.

Dlaczego należy regularnie czyścić komin w domu?   

Lekceważenie kwestii dotyczącej czyszczenia przewodów kominowych, może skutkować tragicznymi wydarzeniami – zatruciem lub zaczadzeniem. Właśnie z tego względu tak ważne jest, aby terminowo dokonywać przeglądów oraz czyszczenia kominów. Czyszczenie jest niezbędne, aby uniknąć ewentualnych zanieczyszczeń z przewodów spalinowych w obiektach, w których dochodzi do procesu spalania.

Jak mówi pracownik firmy Komin – Ms zajmującej się czyszczeniem kominów: Czyszczenie przewodów spalinowych komina sprawia, że uzyskujemy lepszy ciąg. Zapobiega to również uszkodzeniu komina, do którego może dochodzić m.in. w sytuacjach zapalenia się sadzy w przewodach kominowych. Zazwyczaj kończy się to uszkodzeniem całego komina, którego naprawa generuje dużo większe koszty, niż sam proces czyszczenia.

Decydując się na przeprowadzenie czyszczenia komina, zaleca się skorzystanie z usług jedynie wyspecjalizowanych firm oferujących takie działania. Jedynie doświadczeni specjaliści bazujący na dużych umiejętnościach to gwarancja sprawnie przeprowadzonego procesu czyszczenia komina.

Rate this post