Omawiając problem, będziemy, rzecz jasna odnosić się do budynków stawianych współcześnie, a więc takich, które z samego założenia powinny posiadać wszystkie niezbędne instalacje. Innych domów mieszkalnych przecież dzisiaj się już nie buduje. W co więc muszą być wyposażone nowoczesne domostwa, aby w pełni, na miarę dwudziestego pierwszego wieku, zaspokajać najważniejsze potrzeby swych mieszkańców?

Instalacje podstawowe i instalacje dodatkowe

Odpowiadając na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu, będziemy się posiłkować informacjami udzielonymi nam przez pracowników Firmy Budowlanej RS-Dom z Lublina. Otóż rzecz należy rozpatrywać w dwóch aspektach: instalacji koniecznych, wymaganych przez prawo i niezbędnych człowiekowi do normalnej egzystencji oraz instalacji dodatkowych. Omówmy je po kolei.

Instalacje wymagane i niezbędne

Warunkiem sine qua non wydania pozwolenia na użytkowanie budynku (wśród wielu innych) jest wykonanie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. Chodzi tutaj przede wszystkim o instalację kanalizacyjną i urządzenia do gromadzenia ścieków bądź też przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczywiście do wygodnego zamieszkiwania to nie wystarczy. W miarę przyzwoity komfort uzyskamy dopiero po wykonaniu instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej oraz wybudowaniu łazienki. Dostęp do czystej wody jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, więc konieczność wykonania instalacji wodociągowej w domu pozostaje poza wszelką dyskusją. Współczesny człowiek jest tak dalece uzależniony i przyzwyczajony do korzystania z dobrodziejstw energii prądu, że jego dom musi obowiązkowo posiadać także instalację elektryczną. W naszej strefie klimatycznej należy dogrzewać domostwa, a więc przyda się nam również instalacja grzewcza, a z nią kotłownia gazowa lub węglowa albo nowoczesne ogrzewanie podłogowe lub ścienne.

Instalacje dodatkowe

Wymieniliśmy powyżej te instalacje, które uznaliśmy za niezbędne do tego, by budynek mieszkalny gwarantował jego mieszkańcom elementarne wygody. Sprawa komfortu jest jednak rzeczą subiektywną i nie każdy zadowoli się takim podstawowym technicznym wyposażeniem swego domu. Co więc jeszcze można zamontować w budynku mieszkalnym? Bardzo praktycznym urządzeniem w każdym domu może być instalacja gazowa, która będzie służyć zarówno do ogrzewania budynku, jak i zasilania w gaz urządzeń kuchennych czy łazienkowych. Z pewnością przydadzą się nam także instalacje radio-telewizyjne oraz internetowe; ich właściwe zaprojektowanie i rozprowadzenie po całym mieszkaniu zapewni łatwy dostęp do sygnału w każdym pomieszczeniu. W upalne dni pomoże nam odpowiednia klimatyzacja, a więc instalacja wentylacyjna. Przed nieproszonymi gośćmi z kolei może nas uchronić instalacja alarmowa oraz monitoring. Instalacje fotowoltaiczne mogą obniżyć koszty eksploatacji naszych budynków.

Jako że technologiczny postęp, także w budowie domów mieszkalnych w zasadzie nie ma końca, można się spodziewać, że ilość różnego rodzaju domowych instalacji będzie się systematycznie zwiększać w każdym nowo stawianym budynku.