Zestaw hydroforowy, zwany również hydroforem, jest niezbędny, aby woda miała odpowiednie ciśnienie w każdym kranie w domu. W tym celu należy podłączyć instalację do wyciągu lub wykopać studnię, z której będzie pobierana woda do hydroforu. W naszym artykule staramy się wyjaśnić, jak odpowiednio dobrać hydrofor do domu jednorodzinnego. Zachęcamy do lektury.

Jak działa hydrofor?

Zestaw hydroforowy składa się z urządzeń, do których zalicza się: pompę, zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor), wąż antywibracyjny łączący pompę ze zbiornikiem i wyłącznik ciśnieniowy. Zapewniają one stabilne ciśnienie w domowej instalacji wodociągowej. W hydroforze znajduje się poduszka sprężonego powietrza, dlatego nazywany jest zbiornikiem wodno-powietrznym. W sytuacji, gdy pompa nie pracuje, woda pobierana jest ze zbiornika, a powietrze rozpręża się i wypiera ją do instalacji wodociągowej. Ciśnienie w zbiorniku opada do ustalonej wartości minimalnej i wtedy wyłącznik ciśnieniowy załącza pompę, tłocząc wodę ze studni do zbiornika, co powoduje sprężanie powietrza do ustalonego ciśnienia maksymalnego i wyłączenia się pompy. Aby zapewnić ekonomiczną pracę pompy, na przewodzie, który jest połączony z częścią powietrzną zbiornika hydroforowego, montowany jest wyłącznik ciśnieniowy. Uruchamia on lub wyłącza pompę w zależności od ciśnienia powietrza w hydroforze.

Jak dobrać hydrofor do domu jednorodzinnego?

Podczas wyboru hydroforu należy zwrócić uwagę na dobranie odpowiedniej pompy do wydajności studni. Jest to istotne z tego względu, że podłączenie bardzo mocnej pompy, która teoretycznie powinna działać bez zarzutu, może sprawić, że nagle się ona uszkodzi, ponieważ pracując na sucho, zerwała słup wody. Często taka sytuacja ma miejsce przy doborze pomp wielostopniowych o wydajnościach od 100 l/min do mało wydajnych studni. W przypadku domu jednorodzinnego najlepiej wybrać pompę o wydajności minimum 50 litrów na minutę, przykładem takiej pompy może być AJ50/60 lub JSW150. W przypadku wydajnych studni i większych domów rekomendowane są pompy MH 1300 oraz HP1500inox.

Trzeba przy tym pamiętać, że parametry, które podawane są przez producenta na tabliczce znamionowej są maksymalnymi wartościami, osiąganymi przy zerowym tłoczeniu, dlatego wydajność otrzymana na kranie będzie pomniejszona o stratę, wynikającą z tłoczenia. Pompa nie powinna być także wydajniejsza od studni. Należy mieć na uwadze, że bez względu na model pompy maksymalna zdolność ssania pompy wynosi 8 m. Jeżeli lustro wody znajduje się poniżej 8 m, należy rozważyć zakup pompy głębinowej.

Jeżeli chodzi o wielkość zbiornika hydroforowego, optymalnym rozwiązaniem jest duża pojemność, aby pompa rzadziej się rozłączała, co sprawi również, że będzie miała dłuższą żywotność. W przypadku zbiornika ocynkowanego wielkość powinna wynosić 200-300 litrów, a zbiornika przeponowego – 100-150 litrów (ze względu na jego większą sprawność). Oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na instalację tak dużego zbiornika, dlatego też w  takim przypadku dostępne są również zbiorniki 24 l, 50 l oraz 80 l.

Ważnym elementem jest reduktor ciśnienia, który pozwala na zoptymalizowanie ciśnienia lecącej z kranu lub prysznica wody.

Pompa pracuje zwykle w pewnym przedziale, np. 2-4 bary, a po ustawieniu w reduktorze 2 barów, w kranie znajdzie się stałe ciśnienie o tej właśnie wartości, co zwiększa komfort użytkowania i pozwala zaoszczędzić energię elektryczną ze względu na rzadsze załączanie się pompy – wyjaśnia ekspert z firmy Dambat, która zajmuje się głównie produkcją pomp i hydroforów.