Od jakości drzwi wejściowych zależy, czy nasz dom będzie niezdobytą twierdzą, czy też miejscem otwartym dla nie tylko proszonych gości. Wybór drzwi jest ważny dla bezpieczeństwa, wygody i estetyki budynku. Na jakie parametry drzwi należy zwrócić uwagę przy ich wyborze? Jakie będą najlepsze drzwi do domu jednorodzinnego? Na jakie potrzeby muszą odpowiadać?

Oczekiwania wobec drzwi w domach jednorodzinnych

Drzwi w domach rodzinnych są często jedyną barierą oddzielającą ich mieszkańców od świata zewnętrznego. Muszą blokować zatem wszystko, co w domu niepożądane, począwszy od niewłaściwych osób, ale dotyczy to także czynników atmosferycznych (zimno, wiatr, wilgoć) oraz innych (hałas, zapachy).

Trzeba przyznać, że mieszkańcy bloków czy kamienic mają pod tym względem lżej. Są skutecznie izolowani od wymienionych czynników przez sam fakt, że lokal mieszkalny jest częścią większej konstrukcji. Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych muszą sprostać znacznie wyższym wymaganiem i wykazać się lepszymi parametrami. Na które z nich należy zwrócić szczególną uwagę?

Parametry drzwi wejściowych

Najważniejszy jest, oczywiście, wymiar. Aby było wygodnie, drzwi nie powinny być węższe niż 90 cm. Trzeba pamiętać, że czasem pojawia się konieczność przeniesienia przez nie większych mebli czy sprzętów. Lepiej ułatwić sobie to zadanie już na etapie projektu.

Kolejny parametr to współczynnik przenikania ciepła U. Im niższy, tym mniej ciepła będzie uciekało. Przyjmuje się, że współczynnik U nie powinien przekraczać 2,6 W/(m2 × K). Należy jednak być czujnym przy kupnie – zdarza się, że podana wartość dotyczy tylko pewnych elementów drzwi, a nie całości.

Chcemy izolować się zarówno do chłodu, jak i hałasów. Wartość tę podaje się w decybelach, jednak producenci nie są do tego zobligowani, dlatego też lepiej przyjrzeć się drzwiom i sprawdzić, czy mają uszczelki. Modele przylgowe są cichsze.

W doborze drzwi dobrze jest zdać się na specjalistę. Przedstawiwszy mu swoje oczekiwania i potrzeby, możemy spodziewać się rzetelnego doradztwa. Pomocni będą np. sprzedawcy www.oknawroclaw.biz.