Bardzo dynamiczny w ostatnich latach postęp technologiczny pozwala nam cieszyć się na każdym kroku sprzętami elektronicznymi, które w dużym stopniu ułatwiają nasze życie. Niestety, szybka ewolucja elektroniki ma również swoje poważne minusy. Przede wszystkim sprzęty tego rodzaju starzeją się w bardzo krótkim czasie, co doskonale widać po komputerach czy popularnych smartfonach. Ta wada elektroniki sprawiła, że obecnie borykamy się z poważnym problemem, jakim jest istny wysyp tzw. elektrośmieci. Ponieważ sprzęty elektroniczne produkowane są z tworzyw nieulegających rozkładowi, a wyrzucone wraz z innymi odpadami mogę przyczyniać się do emisji licznych, szkodliwych związków chemicznych, niezwykle ważnym procesem stał się ich recykling.

Na czym polega recykling elektroniki?

Podobnie jak w przypadku recyklingu wszystkich innych odpadów, takich jak szkło, papier czy tworzywa sztuczne, recykling elektrośmieci jest procesem polegającym na odzyskanie surowców wtórnych i przetworzenie ich tak, by nadawały się do ponownego użycia. Ze względu na skomplikowanie odpadów elektronicznych, proces ten jest nieco bardziej skomplikowany, niż w przypadku innych, mniej złożonych odpadów, np. makulatury. Na wstępnie konieczne jest zdemontowanie urządzenia do recyklingu i podzielenie części na kategorie – metali, tworzyw sztucznych, szkła, materiałów niebezpiecznych itd. Ważne jest również odseparowanie od siebie tych elementów, które mogą być ponownie wykorzystane, od tych które powinny zostać przetworzone. –Dzięki powtórnemu wykorzystaniu surowców nie tylko wpływamy na ograniczenie ilość szkodliwych substancji, które przenikają do środowiska naturalnego, ale również minimalizujemy koszty produkcji – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ago RecyklingDzieje się tak, ponieważ recykling jest dużo tańszy, niż całkowity proces wydobycie nowych surowców, np. metali. Ostatecznie recykling jest dużo bardziej opłacalny zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Separacja surowców

W procesie recyklingu wykorzystuje się kilka różnych metod separacji, czyli oddzielania od siebie różnych grup surowców, wchodzących w skład elektroniki. Na początku stosuje się separację elektostatyczną, magentyczną oraz prądowo-wirową – dzięki nim można oddzielić od siebie żelazo, metale nieżelazne oraz niemetale. W dalszej kolejności stosuje się zabiegi separacyjne, pozwalające odzyskać konkretne surowce, np. z grupy metali nieżelaznych wydobywa się elementy miedziane, aluminiowe i złote. Następnie surowce te poddawane są stosownym procesom przetwarzania, dzięki którym otrzymują formę przydatną w produkcji kolejnych artykułów elektronicznych.

[avg] ([per]) [total] vote[s]