Hałas jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem powszechnie ignorowanym – świadomość na temat jego negatywnego wpływu na samopoczucie oraz stan zdrowia jest bardzo znikoma. Należy jednak pamiętać, że to właśnie długotrwały, uciążliwy hałas jest głównym czynnikiem wywołującym stres, który z kolei może prowadzić do wielu innych, poważnych schorzeń. Aby zmniejszyć natężenie dźwięków w budynkach stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia – jednym z nich są izolacje akustyczne rurociągów i oraz armatury.

Charakterystyka dźwięków wewnątrz instalacji

Rurociągi oraz armatura tym między innymi różnią się od innych, statycznych elementów konstrukcyjnych budynków, że w ich wnętrzu dochodzi do procesów dynamicznych, czyli przepływu płynów i gazów – mówi specjalista firmy IzoSerwis –  To właśnie ruch medium sprawia, że transportujące je rury wpadają w drgania, potęgowane jeszcze przez pozostałe elementy budowlane. Drgania te odbieramy jako hałas, którego rozchodzenie się zależy między innymi od sposobu prowadzenia przewodów, zastosowanych materiałów budowlanych oraz rozkładu pomieszczeń.

Skąd jednak biorą się drgania? W dawnym budownictwie rury wykonywane były z takich materiałów jak beton czy kamionka – obecnie surowcami do ich produkcji są między innymi polichlorek winylu (popularne PVC) oraz żywica poliestrowa, które poza zaletami takimi jak niska cena czy odporność na korozję mają bardzo istotną wadę, czyli dobre właściwości akustyczne. To właśnie dzięki nim słyszymy jak w ścianach płynie woda i ścieki. Problem może zostać rozwiązany poprzez zastosowanie do konstrukcji rurociągów rur niskoszumowych lub – co jest bardziej opłacalne – montaż specjalnej izolacji polietylenowej o podwyższonych parametrach akustycznych. Izolacja taka pochłania drgania powstające w wyniku ruchu medium, ograniczając ich rozchodzenie się po pozostałych elementach konstrukcyjnych budynku.

Zalety izolacji akustycznej

Poza oczywistym skutkiem, jakim jest obniżenie natężenia hałasu do akceptowalnego poziomu, stosowanie polietylenowej izolacji akustycznej w konstrukcji rurociągów przynosi również inne korzyści. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapobieganie się skraplania pary wodnej – dzięki temu na powierzchni izolacji nie dochodzi do skraplania się pary wodnej, co może prowadzić do powstawania wewnątrz ścian pleśni oraz grzybów, które są nie tylko szkodliwe dla zdrowia mieszkańców i użytkowników obiektu, ale również osłabiają jego konstrukcję. Dodatkowo warstwa polietylenu do pewnego stopnia zapobiega uszkodzeniom mechanicznym rurociągów, które mogą powstać przy drganiach.