Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, w ramach stałego monitoringu wykonują badania jakości wody w poszczególnych ujęciach. Bywa jednak tak, że zleca się dodatkowe badanie, a wtedy to próbkę wody należy dostarczyć do wyspecjalizowanego w tym zakresie laboratorium.

Kto może pobrać próbki wody?

Osoba, która pobiera próbki wody musi być odpowiednio do tego przeszkolona. Wodę musi pobrać próbkobiorca dodatkowo wyposażony w wysterylizowane naczynie ze specjalnym środkiem chemicznym. Dzięki temu ciecz zostaje utrzymana w takim stanie, w jakim była pobrana. Sprzedażą tego typu specjalistycznych naczyń zajmuje się firma Metimex, będąca znanym dostawcą wyposażenia laboratoryjnego. Co prawda tego typu próbki może pobrać sam zleceniodawca, jednak w tym przypadku laboratoria nie gwarantują ich prawidłowego transportu oraz przechowywania do momentu dostarczenia ich do badań. Należy pamiętać, że kiedy to Państwowa Inspekcja Sanitarna zleciła przedstawienie badań, jedynym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania wykwalifikowanemu próbkobiorcy.

Na czym polega badanie próbek wody i do czego służy?

Pobranie próbek wody może służyć zarówno do badań fizykochemicznych jak i mikrobiologicznych. Badaniom podlega ciecz przeznaczona do spożycia dla ludzi, z różnego rodzaju zbiorników kąpielowych, ze stacji dializ czy do celów technologicznych. Badanie wody do celów spożywczych oraz przemysłowych może służyć na przykład temu, aby określić jej twardość. Szczególnie woda wykorzystywana w przemyśle nie może być twarda, ponieważ może się przyczynić do powstawania kamienia oraz korozji tych maszyn i urządzeń, które mają z nią styczność na co dzień.

Pełna analiza wody obejmuje badania jakościowe oraz ilościowe. Bada się jej barwę, zapach, smak i przezroczystość oraz wysokość współczynnika pH, utlenialność czy twardość węglanową i ogólną. Wyniki badania wody z laboratorium zawsze dają najdokładniejszy pomiar, jest to bowiem opis składu chemicznego cieczy. Badanie twardości wody można wykonać na przykład metodą Warthy-Pfeiffera. Pomaga ona ustalić zarówno twardość przemijającą jak i ogólną, zwaną inaczej całkowitą. W przypadku pierwszej z nich, do wody znajdującej się w kolbie stożkowej dodaje się parę kropli oranżu metylowego, a następnie miareczkuje się roztworem HCl do zmiany barwy na pomarańczową. Aby obliczyć wartość całkowitą do próbki dodaje się roztwór Warthy-Pfeiffera, a kolbę z nim ustawia się na trójnogu żelaznym i doprowadza do wrzenia. Po pięciominutowym gotowaniu się cieczy i wytrąceniu się osadów węglanu i wapnia, następuje przesączanie cieczy do drugiej kolby i przemycie osadu wodą destylowaną. Później następuje miareczkowanie przesącza HCl również do zmiany barwy na pomarańczową.

Firma Metimex do pobrania próbek oferuje wygodne narzędzia i gadżety, w skład których wchodzą standardowe próbniki, ale również innowacyjne urządzenia, które zaprojektowane zostały przy wsparciu wiodących w tej dziedzinie specjalistów.