Technologia cyfrowa odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym funkcjonowaniu – również w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym z jej przejawów są wprowadzone przez Ministerstwo Finansów 1 lipca 2016 roku zmiany w ordynacji podatkowej, polegające na wdrożeniu tak zwanego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Czym on jest, na czym polega i kogo dotyczy?

Jednolity Plik kontrolny – co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny, skrótowo nazywany JPK, to rozwiązanie informatyczne, wprowadzone w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz kontroli skarbowej. Na czym ono polega?

Jednolity Plik Kontrolny stanowi zbiór danych wyeksponowanych z systemów IT podatnika – wyjaśnia przedstawiciel  biura rachunkowego SigmaDzięki swej konstrukcji JPK ułatwia organom kontrolnym analizę tych danych w celu oceny sytuacji finansowej firmy. W pierwotnej formie obowiązek przekazywania swoich danych finansowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego spoczywał na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach – od 1 stycznia 2018 zobowiązani są do tego wszyscy przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia rozliczeń finansowych używają programów komputerowych.

Zasadność wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny to rozwiązanie korzystne nie tylko dla organów podatkowych i kontroli skarbowej, ale również dla przedsiębiorców. Wygenerowanie i dostarczenie JPK  jest proste, pozwala znacząco uprościć i skrócić proces kontroli podatkowej, bez potrzeby przeprowadzania długotrwałych, uciążliwych i nierzadko paraliżujących pracę przedsiębiorstwa audytów. Wizyta kontrolerów w firmie staje się koniecznością dopiero wtedy, kiedy w JPK zostaną wykryte nieprawidłowości.

Struktura JPK

Jednolity Plik kontrolny składa się z siedmiu struktur:

  • JPK_VAT – ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
  • JPK_FA – ewidencja faktur sprzedaży
  • JPK_MAG – ewidencja magazynowa
  • JPK_KR – ewidencja ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB – ewidencja transakcji na rachunku bankowym firmy
  • JPK_PKPiR – dotyczy podatników korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów dla podatników rozliczających się ryczałtem

Jak przekazać JPK?

Jednolity Plik Kontrolny można przekazać organom skarbowym i podatkowym na dwa sposoby:

  • Za pośrednictwem formularza internetowego, znajdującego się na stronie Ministerstwa Finansów
  • Na nośniku pamięci, takim jak pendrive czy płyta CD

Składanie JPK obowiązuje każdego podatników – niezależnie od jego wielkości – w trybie comiesięcznym. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podatnik zostanie wezwany do złożenia JPK we wcześniejszym terminie na wezwanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej.