Prawdopodobieństwo, że woda ze studni głębinowej będzie nadawać się do spożycia, jest zdecydowanie większe niż w przypadku korzystania ze stosunkowo płytkich studni kopanych. Przystępując do budowy ujęcia głębinowego, nie możemy mieć jednak stuprocentowej pewności, że będzie ono źródłem krystalicznie czystej wody. Jakość wody z przydomowego ujęcia zależy od wielu czynników. Na niektóre mamy wpływ, a na inne nie.

Czy sposób budowy studni może wpłynąć na parametry wody?

Sposób budowy studni oraz instalacji przyłącza może mieć istotny wpływ na jakość wody. Gdy już zostanie wykonana cała instalacja studzienna oraz przyłącze, należy przeprowadzić tzw. pompowanie oczyszczające, pozwalające pozbyć się zanieczyszczeń. Wybierając wykonawcę odwiertu, należy postawić na fachowca, który o to zadba. Niektóre firmy wiertnicze w sposób transparentny informują, z jakich etapów składa się budowa poprawnie działającego ujęcia. Tak jest w przypadku firmy Daniel z Małopolski, wykonującej studnie wiercone.

Na czystość wody ma wpływ także zabezpieczenie ujęcia za pomocą głowicy studziennej. Chroni ona ujęcie przed przedostaniem się małych zwierząt, a także piasku, kamieni czy innych nieczystości. Zdarza się, że w celu obniżenia kosztów prac, wykonawca rezygnuje z montażu tej formy zamknięcia studni. W konsekwencji, do zbiornika mogą się dostać zanieczyszczenia. Zatem jeszcze przed rozpoczęciem budowy upewnijmy się, czy zlecone prace przy studni głębinowej wiążą się z montażem głowicy.

Na to, czy woda ze studni głębinowej nadaje się do spożycia, ma też ogromny wpływ jej lokalizacja względem budynków gospodarczych, przydrożnych rowów, wybiegów dla zwierząt  czy zbiorników z nieczystościami. Zachowanie odpowiednich odległości od potencjalnych źródeł zanieczyszczenia regulują przepisy.

Czym może być zanieczyszczona woda ze studni głębinowej?

Jeśli mamy pewność, że prace przy budowie studni zostały prawidłowo wykonane, a samo ujęcie odpowiednio zabezpieczone, koniecznie sprawdźmy, jakie parametry ma woda z naszego ujęcia. W tym celu należy pobrać próbkę do badań i dostarczyć ją do sanepidu lub firmy zajmującej się analizą fizykochemiczną i mikrobiologiczną wody. Co może sprawić, że woda z naszej studni nie będzie zdatna do spożycia?

  • zbyt wysoki poziom metali, np. żelaza czy manganu,
  • obecność wirusów,
  • obecność bakterii,
  • obecność szczątki roślin lub zwierząt.

Jeśli się okaże, że woda z nowej studni nie jest zdatna do spożycia, można się zdecydować na jej uzdatnianie.

Rate this post