Wyższe wykształcenie to wymóg numer jeden stawiany przez pracodawców. Uniwersytety, akademie i politechniki oferują coraz większy wybór interesujących kierunków. Zarówno umysły humanistyczne jak i ścisłe bez problemu znajdą coś dla siebie. Kandydaci skupiają się głównie na specjalizacjach, które od dłuższego czasu ich pasjonują. Warto jednak decydować się na przedmioty, które w dużym stopniu ułatwią zdobycie zatrudnienia. Pozyskana wiedza powinna mieć duże znaczenie na rynku pracy. Oprócz tego istotna jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych. Prawo i medycyna od zawsze są uważane za przyszłościowe kierunki. Nie wszyscy jednak czują się dobrze w tych dziedzinach. Okazuje się, że opłacalnym rozwiązaniem jest wybór mniej popularnych specjalizacji. Jedną z nich zdecydowanie jest mediacja.

Czym jest mediacja?

Głównym zadaniem mediatora jest pomoc w dojściu do porozumienia stron. Musi być to zatem osoba w 100% obiektywna. Uczestnicy konfliktu znają swoje zapotrzebowania i upragnione cele. Sztuką mediacji jest we właściwy sposób nakierować strony. Komunikatywny dialog i odpowiednia atmosfera są kluczem do kompromisu. Istotne jest, aby skoncentrować się na interesach klientów i umożliwić każdemu z nich wygłoszenie swojej racji. Cała dyskusja musi przebiegać spokojnie. Negatywne emocje i nerwy tylko pogarszają sprawę. Właśnie z tego powodu potrzebny jest wspomniany pośrednik. Musi on wykazywać się odpowiednim podejściem oraz wiedzą z zakresu psychologii. Mediator musi mieć na uwadze to, że uczestnicy konfliktu mogą w każdej chwili zrezygnować z jego usług. Zdarza się bowiem, że dojście do porozumienia jest po prostu niemożliwe.

W jaki sposób opanować sztukę mediacji?

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu dostarcza studentom wszystkich potrzebnych wskazówek w zakresie mediacji. Wykładowcy podkreślają, że głównymi zasadami w tej dziedzinie są dobrowolność, akceptowalność, neutralność, bezstronność oraz poufność. Podczas wykonywania swojego zadania trzeba być niezwykle ostrożnym. Strony mogą bowiem uznać, że mediator nie spełnia ich oczekiwań. Jeśli go nie zaakceptują, zamienią go na innego pośrednika. Należy podkreślić, że głównym celem nie jest osiągnięcie konkretnego rozwiązania. Usługa polega na stworzeniu warunków, które umożliwią uczestnikom konfliktu porozumienie się. Niezwykle ważnym aspektem jest poufność. Informacje pozyskane podczas negocjacji są całkowicie objęte tajemnicą. Mediator nie ma prawa ujawnić przebiegu sporu, wysuwanych propozycji czy jakichkolwiek innych danych. Nie może być również świadkiem podczas ewentualnej rozprawy sądowej, chyba, że strony zadecydują inaczej.

Wybór kierunku studiów to niezwykle istotna decyzja. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu oferuje mnóstwo specjalizacji, od pedagogiki po kosmetologię. Nie są tutaj wymagane określone predyspozycję. Wykładowcy są w stanie ukształtować u studentów najbardziej skomplikowane umiejętności, nawet sztukę mediacji.