Ubezpieczenie domu w budowie to polisa, która pełni funkcję zabezpieczenia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. To dobrowolne ubezpieczenie dla osób, które finansują budowę z własnych środków. Jeśli jednak korzystają z kredytu bankowego – polisa jest już obowiązkowa. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje również budowle znajdujące się na terenie działki budowlanej, np. garaż wolnostojący.

Czy warto ubezpieczać dom w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie to rodzaj polisy, który został przeznaczony dla budynków będących w trakcie:

 • budowy,
 • rozbudowy,
 • przebudowy.

Ubezpieczenie domu w budowie jest dobrowolne, ale tylko w określonym przypadku. Jakim? Na tę polisę mogą, ale nie mają obowiązku, zdecydować się osoby rozpoczynające budowę bez wsparcia finansowego banku. Jeżeli jednak postawienie budynku wiąże się z zaciągnięciem kredytu, ubezpieczenie to jest już obowiązkowe.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych określenie dom w budowie traktuje jako budynek mieszkalny, który jest wznoszony, rozbudowywany czy nadbudowywany, przy czym można użyć tego pojęcia od momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych do pierwszego zamieszkania, rozpoczęcia użytkowania bądź zakończenia prac.

Co obejmuje ubezpieczenie budowy domu?

Polisa budowy domu stanowi gwarancję ochrony powstającego budynku oraz innych budowli znajdujących się na danym placu budowy. Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje:

 • garaż wolnostojący,
 • budynek gospodarczy,
 • mienie ruchome należące do ubezpieczonego,
 • instalację elektryczną,
 • ogrodzenie.

Ubezpieczenie domu w budowie stanowi formę zabezpieczenia, która gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku nastąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych:

 • huraganu,
 • uderzenia pioruna,
 • przewrócenia drzew i masztów na budowany dom,
 • pożaru,
 • eksplozji,
 • gradu,
 • obsuwania i zapadania się ziemi.

Polisa na dom w budowie składa się z dwóch części: podstawowej i rozszerzonej. Zdarzenia losowe wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stanowią część podstawową. Rozszerzenie z kolei dotyczy m.in.: materiałów budowlanych i ich kradzieży. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe do części rozszerzonej zaliczają również powódź czy dewastację.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Kwota, na którą zostanie ubezpieczona powstająca nieruchomość, jest ustalana przez osobę ubezpieczającą budynek z towarzystwem ubezpieczeniowym. Cena ubezpieczenia domu w budowie zależy od kilku czynników:

 • zakresu ochrony polisy,
 • wartości domu w budowie,
 • lokalizacji budowy,
 • konstrukcji.

Ważne! Osoby, które zdecydowały się na rozpoczęcie budowy drewnianego domu, powinny mieć na uwadze fakt, iż taka konstrukcja wiąże się z dużo większym ryzykiem pożaru niż w przypadku standardowego budynku. Składka może wówczas wzrosnąć nawet o 100 proc.

Przed wyborem konkretnej oferty polisy, warto zapoznać się z kilkoma propozycjami towarzystw ubezpieczeniowych np. za pośrednictwem https://ocenapolis.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mieszkania-domu. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na warunki umowy oraz wyłączenia odpowiedzialności, w których to osoba ubezpieczająca powstającą nieruchomość, nie otrzyma świadczenia. Aby wybrać jak najlepszą ofertę, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń. Na czym to polega?

Na stronie wybranej firmy ubezpieczeniowej należy założyć profil klienta. Wysokość składki za polisę zostanie wyliczona, jeżeli osoba ubezpieczająca nieruchomość poda następujące dane:

 • rodzaj nieruchomości,
 • datę urodzenia,
 • powierzchnię użytkową,
 • tytuł prawny,
 • dane adresowe,
 • datę rozpoczęcia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu w budowie a wyłączenie odpowiedzialności

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowe podają sytuacje, w których to świadczenia z polisy mogą nie zostać wypłacone. Wyłączenia odpowiedzialności mają miejsce, jeżeli szkoda nastąpiła:

 • umyślnie,
 • przez nieprawidłowy montaż,
 • przez pojazdy mechaniczne pracujące na terenie budowy,
 • poprzez roboty ziemne,
 • przez wady konstrukcyjne.

Standardowy zapis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, który mówi o wyłączeniu odpowiedzialności, obejmuje również zdarzenia powstałe w wyniku:

 • aktów terroryzmu,
 • działań wojennych,
 • niepokojów społecznych.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy a zakończenie budowy

Zazwyczaj umowa sporządzana przy wykupie ubezpieczenia domu w trakcie budowy obowiązuje przez 12 miesięcy. Większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje taki okres ważności dokumentu ze względu na fakt, iż czas trwania budowy szacuje się na min. 2 sezony. Umowę ubezpieczenia domu w budowie można odnowić. Co należy zrobić w sytuacji, w której to zakończenie budowy nie pokryje się z terminem zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczeniowej? Można wówczas rozważyć dwie opcje. Jakie?

 • zmiana w umowie przedmiotu ubezpieczenia na dom mieszkalny (niezbędne będzie wówczas uregulowane różnicy w składce),
 • pytanie do ubezpieczyciela o zwrot składki.

Odszkodowanie z ubezpieczenia domu w budowie

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia osoba ubezpieczajaca nieruchomość znajdzie punkt określający sposób wyceny powstałych szkód. Jeżeli chodzi o dom w budowie, zwykle stosuje się tzw. przelicznik według wartości odtworzeniowej.Jest ona ustalana na dzień zakończenia budowy bądź na koniec okresu ubezpieczenia.

Duże znaczenie przy wysokości odszkodowania ma suma ubezpieczenia. Określa ją ubezpieczający. Suma ubezpieczenia stanowi równowartość mienia w momencie zawarcia umowy polisy. Jest powiększona o oszacowane koszty robót budowlanych, elektrycznych bądź instalacyjnych, które zaplanowano w czasie trwania polisy.

Ważne! Wysokość odszkodowania, którą zapłaci ubezpieczyciel osobie ubezpieczającej nieruchomość, będzie równa kwocie poniesionych strat. Niezbędne jest zatem gromadzenie faktur za wszystkie roboty budowlane oraz zakupione materiały.