Aby uchronić ręce przed czynnikami chemicznymi, należy zaopatrzyć się w specjalne rękawice kwasoochronne, zwane również kwasoodpornymi, chemoodpornymi lub przeciwchemicznymi. Są one zaprojektowane i wykonane w sposób, który pozwala odizolować rękę pracownika od szkodliwych substancji. Co sprawia, że tego typu rękawice chronią przed kwasem? Czy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm oraz jakie są ich rodzaje? Odpowiedzi na te pytania zawarliśmy w poniższym artykule.

Czego od rękawic kwasoodpornych wymaga norma EN 374?

Głównym zadaniem rękawic kwasoochronnych jest ochrona rąk przed wpływem szkodliwych substancji. Z tego względu zostały one zakwalifikowane do kategorii wysokiego ryzyka ochrony osobistej. Muszą również spełniać wymagania normy EN 374, które mają na celu minimalizację ryzyka szkód zdrowotnych, powstałych w wyniku bezpośredniego kontaktu z substancjami chemicznymi lub mikroorganizmami. Owe substancje to m.in. metanol, aceton, parafina chlorowana oraz kwas siarkowy, azotowy, octowy i fluowodorowy. Rękawice gumowe kwasoochronne zapewniają także ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami, a po spełnieniu dodatkowej normy EN 388 – ochronę mechaniczną.

Norma EN 374 określa także normy dla czterech parametrów – penetracji, permeacji, pęcznienia oraz degradacji. Penetracja oznacza przenikanie substancji przez materiał rękawicy, gdy zostanie ona uszkodzona. Przypisuje się jej trzy poziomy jakości. Permeacją nazywa się zdolność do przenikania cząsteczkowego chemikaliów przez materiał rękawicy, ale nie ma nic wspólnego ze szczelnością rękawic kwasoochronnych. Wartością jest bowiem czas działania rękawicy, który waha się od 10 do 480 minut i jest wyrażany w sześciu poziomach. Pod wpływem kontaktu rękawicy kwasoochronnej z czynnikiem chemicznym może dojść do pęcznienia, czyli zmiany objętości jej materiału. W tym przypadku wyróżnia się trzy klasy odporności. Rękawica może być odporna, odporna warunkowo oraz nieodporna. Do degradacji dochodzi, gdy rękawica kwasoochronna zmienia swoją funkcję (materiał pęcznieje, kruszy się lub kurczy) pod wpływem czynnika chemicznego.

Jakie są typy rękawic kwasoochronnych?

Wspomniana norma EN 374 określa także trzy rodzaje rękawic kwasoochronnych – dodaje przedstawiciel firmy LARKIS, która należy do elitarnej grupy polskich producentów artykułów formowanych z gumy oraz silikonu.

  • Typ A – określa minimalny czas przenikania 30 minut dla co najmniej 6 substancji,
  • Typ B – określa minimalny czas przenikania 30 minut dla co najmniej 3 substancji,
  • Typ C – określa minimalny czas przenikania 10 minut dla co najmniej 1 substancji.