Odpadami komunalnymi nazywane są odpady, które powstają głównie w gospodarstwach domowych. Do tej grupy nie zaliczają się jednak różnego rodzaju pojazdy, które zostały wycofane z eksploatacji oraz inne odpady, które mogą zawierać substancje toksyczne i niebezpieczne. Oczywiście do odpadów komunalnych zaliczane są również odpady, które powstają w wyniku handlu, usług, szkolnictwa lub są następstwem zaplecza socjalnego w branżach przemysłowych i produkcyjnych.

Jakie są rodzaje odpadów komunalnych?

Odpady komunalne to niezwykle szeroka grupa, która obejmuje swoim zakresem przede wszystkim odpady niezawierające substancji szczególnie niebezpiecznych, które powstają w gospodarstwach domowych lub innym miejscach, lecz ich skład jest do siebie zbliżony. Są to przede wszystkim opakowania po produktach spożywczych, resztki żywności, materiały papierowe itd. Najczęściej podlegają one segregacji i są składowane w specjalnie przeznaczonych do tego kontenerach na śmieci.

Opakowania wielomateriałowe są specyficznym rodzajem odpadów komunalnych, ponieważ składają się z dwóch lub więcej różnych materiałów. Ich prawidłowe rozdzielenie nie jest możliwe w warunkach domowych przy wykorzystaniu prostych metod mechanicznych. Do tej grupy należą przede wszystkim kartony po mleku, sokach, opakowania po przyprawach itd. 

Odpady biodegradowalne to kolejna duża grupa, która wchodzi w zakres odpadów komunalnych. Są to wszystkie rodzaje odpadów, które są w stanie się naturalnie rozłożyć w wyniku działania mikroorganizmów. Do tej grupy należą przede wszystkim odpady organiczne, które są pozostałością produktów spożywczych, ale również wszelkiego rodzaju materiały wykonane z celulozy, drewno, materiały tekstylne (wykorzystujące surowce naturalne), odpady zielone (czyli skoszona trawa, fragmenty rośliny, gałęzie).

Ostatnią grupą wchodzącą w zakres odpadów komunalnych są odpady wielkogabarytowe. Ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się one do kontenerów i muszą być osobno składowane w ich okolicy. Należy pamiętać, że do tej grupy należą meble, rowery, wózki dziecięce, materace. Nie należą natomiast sprzęty AGD (lodówki, piekarniki), płyty karton-gipsowe, odpady budowlane, muszle klozetowe, części pojazdów, umywalki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wynajmem kontenerów na gruz i śmieci zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak SAWO GRUZ.

Grupą przeciwną do odpadów komunalnych są odpady remontowo-budowlane, których umieszczanie w kontenerach przeznaczonych do odpadów komunalnych jest zabronione i podlega karze grzywny.

Rate this post