Transport to bez wątpienia jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Dlaczego? Ponieważ bez sprawnie działającego, rozwiniętego transportu nie mogą rozwijać się pozostałe dziedziny – przemysł, handel, rolnictwo… Jednak sam przewóz ładunków to tylko jedna z wielu czynności, które wchodzą w zakres daleko szerszej dziedziny, nazywanej logistyką. Czym jest logistyka i jakie usługi obejmuje?

Logistyka – co to takiego?

W ogólnym znaczeniu logistyką nazywamy zbiór czynności, zmierzających do sprawnego i ekonomicznie opłacalnego realizowania konkretnego celu. Zazwyczaj używana jest ona w kontekście transportu dóbr, takich jak surowce i półprodukty – oznacza ona wtedy cały proces planowania kolejnych etapów przewozu w taki sposób, by ładunek trafił od nadawcy do odbiorcy w jak najkrótszym czasie, nie tracąc przy tym swoich właściwości i wartości. Można do tego zakresu zaliczyć każdą czynność, mającą wpływ na jakość i terminowość przewozu – od organizacji środków transportu, przez pakowanie ładunku, kończąc na formalnościach celnych.

Zakres usług logistycznych

Szczegółowy zakres usług logistycznych w dużej mierze zależy od oferty podmiotu, który takie usługi oferuje. Przykładem niech będzie firma Jaremar, które w swojej ofercie logistycznej posiada między innymi następujące pozycje:

  • Rozładunek, przeładunek i załadunek towaru – na swojej drodze do celu towar często musi zostać przeniesiony na inny środek transportu lub do przestrzeni magazynowej
  • Pakowanie do transportu – wiele ładunków stanowią towary delikatne, które w czasie transportu mogą ulec uszkodzeniu w wyniku niekontrolowanego przesuwania się wewnątrz kontenerów lub pojemników. W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia, np. podczas gwałtownego hamowania samochodu lub przechyłu statku, ładunek może zostać unieruchomiony wewnątrz kontenera. Proces ten nazywa się sztauowaniem
  • Kontrola jakościowa ładunku
  • Sporządzenie dokumentacji wejściowej – żaden transport nie może odbyć się bez określenie ilości, rodzaju, jakości towaru.
  • Konfekcjonowanie – czyli porcjowanie ładunku w taki sposób, żeby był on jak najlepiej chroniony w trakcie transportu. Konfekcjonowanie służy również umożliwieniu dostarczenia ładunku do różnych celów
  • Etykietowanie – czyli oznaczanie ładunku zgodnie z jego zawartością i parametrami.

Ponadto w zakres usług logistycznych wchodzi transport ładunku oraz czynności związanego z jego magazynowanie. Do prawidłowego wykonywania wszystkich tych czynności potrzebny jest wykwalifikowany odpowiedzialny personel oraz stosowne zaplecze techniczne.

 

[avg] ([per]) [total] vote[s]