Zachęty do korzystania z odnawialnych źródeł energii płyną z licznych kampanii społecznych i edukacji ekologicznej. Wzmacniają je także dofinansowania z celowych funduszy unijnych, rządowych i samorządowych. Produkcja czystej energii elektrycznej wspomagana jest różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak długoterminowe kredyty, pożyczki oraz leasing. Do rozwoju fotowoltaiki przyczynia się także rządowy program „Mój Prąd”. Przeczytaj i dowiedz się, co warto wiedzieć o tej dotacji.

„Mój Prąd” – programem rządowym NFOŚiGW

Program „Mój Prąd” to wyjątkowy instrument wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej, wykorzystującej do produkcji energii elektrycznej mikroinstalacje fotowoltaiczne. Tutaj należy wytłumaczyć, że energetyka prosumencka polega na wytwarzaniu energii elektrycznej przez właściciela instalacji fotowoltaicznej, w której nadwyżki prądu sprzedaje on do sieci energetycznej. Prosument to osoba, która jednocześnie produkuje i konsumuje energię elektryczną. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, wykorzystuje się do tego celu mikroinstalację OZE o określonej mocy i nie prowadzi w tym celu ukierunkowanej działalności gospodarczej.

„Głównym celem programu »Mój Prąd« – wyjaśnia specjalista z firmy Better Energy, która zajmuje się instalacjami odnawialnych źródeł energii – jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i skierowany on jest do prywatnych beneficjantów, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Muszą to być osoby fizyczne, które mają podpisaną umowę z operatorem regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej”.

Na czym polega dofinansowanie?

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych może być dofinansowany z programu „Mój prąd”. Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewiduje on dotacje dla beneficjentów programu do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Pierwszy nabór miał miejsce w drugim półroczu 2019 roku, a drugi zakończył się 8 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z zapowiedzią NFOŚiGW kolejny nabór wniosków do programu „Mój Prąd” rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Wnioski można będzie składać po zainstalowaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dodatkowo z programu będzie można sfinansować rozwiązania zwiększające autokonsumpcję wytworzonej energiielektrycznej.

Jakie korzyści można osiągnąć, przystępując do programu?

Energia słoneczna pozwala na produkcję czystej energii elektrycznej. Nie tylko przynosi duże oszczędności w budżetach domowych, ale również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Fotowoltaika nie emituje żadnych zanieczyszczeń i dlatego zaliczana jest do grupy zielonej energii. Program przewiduje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Inwestycja, w naszej szerokości geograficznej może zwrócić się nawet po kilku latach. Ze względu na to, że instalacja fotowoltaiczna nie wymaga serwisów i napraw, to po tym czasie generować będzie jedynie zyski. W wielu przypadkach fotowoltaika pozwala na obniżenie rachunków za energię elektryczną nawet o 100%.

Warto na koniec zaznaczyć, że dotacja z programu „Mój prąd” jest bezzwrotna, jej kwota zwolniona będzie z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostaną pokryte wsparciem, będzie można w ramach ulgi termoizolacyjnej odliczyć od podatku.

Rate this post