Sama nazwa Escrow kojarzy się pewnie tylko nielicznym osobom, ale już charakterystyka przebiegu transakcji w ramach zakupów on-line znana jest coraz większej liczbie sprzedających i kupujących. W obu przypadkach mamy jednak do czynienia z tym samym typem umowy. Na czym ona polega, jakie daje korzyści?

Co należy wiedzieć o Escrow?

Wiadomo, że wywodząca się z języka angielskiego nazwa konta Escrow (ang. ‘bezpieczeństwo w rękach stron trzecich’), stanowi formę specyficznej umowy pomiędzy partnerami handlowymi, którzy założyli w ramach usługi bankowej rachunek powierniczy. To właśnie dzięki niemu możliwy jest obrót środkami i ich gromadzenie oraz prowadzenie rozliczeń za transakcje przebiegające pomiędzy obiema stronami, zwłaszcza na dużą odległość.

Jak to działa?

Na początku istotne wydaje się ustalenie odpowiedniego powiernika, który byłby w pełni osobą godną zaufania i o nieposzlakowanej opinii, a w tym całkowicie neutralną w ewentualnych sporach. Ważne jest zaakceptowanie go przez obie strony oraz zgoda na transakcję w systemie Escrow. Bank w tym momencie gwarantuje, że jeśli jedna strona wypełni określone świadczenie, wówczas otrzyma przewidzianą w umowie zapłatę. Jeśli zdarzy się inaczej, wówczas bank zwróci kupującemu pieniądze wzięte w depozyt, a transakcja zostanie uznania za nieważną.

Przebieg transakcji za pośrednictwem konta Escrow polega na tym, że w wyniku zawartej umowy kupujący przekazuje na rachunek powierniczy odpowiednie środki. Właśnie w tym momencie kluczowa jest rola powiernika, który ma poinformować sprzedawcę o tym, że środki na rachunku zostały zabezpieczone. Wówczas sprzedawca może spokojnie zacząć się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jeśli kupujący potwierdzi otrzymanie towaru zgodnego z zamówieniem, sprzedawca otrzymuje od razu umówione pieniądze.

W przypadku zakupu nieruchomości proces będzie bardziej złożony i wpłaty kupującego będą przebiegały według ustalonego harmonogramu. Zgodnie z postępem realizacji umowy dla sprzedawcy będą też wypłacane kolejne transze.

Powyższy schemat przedstawia proces przebiegu takiej transakcji za pośrednictwem konta Escrow (schemat blokowy przebiegu transakcji ESCROW na podstawie PayU S.A.).

Jakie daje korzyści?

Korzyści czerpane z posiadania konta Escrow są niepodważalne. Do nich zalicza się m.in. możliwość pełnej ochrony finansowej zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Obie strony bowiem mają pewność, że transakcja przebiegnie pozytywnie i nikt przy tym nie zostanie oszukany. Kolejne kroki transakcji są bowiem możliwe dopiero po odpowiednim zatwierdzeniu, co wzmacnia pewność obrotu między kontrahentami. To prawie maksymalne bezpieczeństwo jednak zyskujemy za stosunkową niewielką opłatą. Za korzystanie z konta Escrow należy się 3% wartości transakcji, przy czym za prowizje płaci kupujący. Warto to wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad jego założeniem. Dzięki niemu mamy zapewnioną też szybką realizację transakcji lub jej rozłożenie w czasie (zakup nieruchomości), a rachunek taki posiada także dużą skuteczność w transakcjach międzynarodowych przy niezwykle prostej dokumentacji naszych wszelkich poczynań. Zwłaszcza sprawdza się w związku z następującymi przypadkami:

  • transakcje na odległość;
  • prowadzenie inwestycji budowlanych;
  • zakup przedsiębiorstwa, linii technologicznych;
  • zakup dóbr trudno zbywalnych, wytwarzanych na zamówienie indywidualne;
  • zakup udziałów, akcji przedsiębiorstw.

Warto podkreślić, że dzięki Escrow bank także może potwierdzić wiarygodność dewelopera, a zwłaszcza zapewnić zarówno terminowe zapłaty za budowę mieszkania, jak i chronić kupującego na wypadek bankructwa dewelopera. Jednym z pozytywnych aspektów, ale też i głównym mankamentem konta jest brak wiedzy o reputacji partnera transakcji handlowej.

Rate this post