Akt notarialny jest szczególną formą urzędowego dokumentu. Jego celem jest potwierdzenie dokonania czynności prawnej, jeśli wymagają tego przepisy lub taka jest wola stron. Ponadto, zapewnia on pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Akt prawny może być sporządzony przez notariusza oraz konsula. Sprawdźcie, co powinien zawierać.

Akt notarialny – z czego się składa?

Zadaniem aktu notarialnego jest potwierdzenie dokonania czynności prawnej. Zasady tworzenia tego typu aktów zawarte są w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Akt notarialny powinien zawierać:

 • dokładną datę sporządzenia aktu,
 • dokładną godzinę (co do minuty) rozpoczęcia i podpisania aktu,
 • miejsce sporządzenia aktu,
 • dane osobowe oraz adres siedziby kancelarii notariusza,
 • dane osobowe rodziców oraz miejsce zamieszkania osób fizycznych,
 • nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów, które biorą udział w akcie,
 • oświadczenia stron,
 • stwierdzenie faktów i ważnych okoliczności jakie zaszły przy spisywaniu aktu (na żądanie stron),
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób, które były obecne przy jego sporządzaniu,
 • podpis notariusza,
 • pieczęć z godłem państwowym.

W lewym górnym rogu aktu znajduje się numer „Repetytorium”, pod którym wpisany został sporządzony akt notarialny. Na środku dokumentu widnieje natomiast hasło „Akt notarialny” – dodaje nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Notarialną Agaty Banasik.

Warto wiedzieć, że jeśli akt notarialny sporządzony jest na dwóch lub większej liczbie ilości arkuszy, to powinny być one ponumerowane, połączone oraz parafowane. Co więcej, w akcie notarialnym musi znaleźć się też informacja o pobranych opłatach, w tym przede wszystkim o taksie notarialnej.

Czego nie można zamieszczać w akcie notarialnym?

Poza jasno określonymi zasadami dotyczącymi tego, co powinno znaleźć się w akcie notarialnym, są też wytyczne związane z tym, co w takim akcie nie może się pojawić. Przede wszystkim, nie można wywabiać ani wyskrobywać niczego, co znalazło się w dokumencie. Wolne miejsca muszą być natomiast przekreślone, podczas gdy podatki trzeba omówić na końcu aktu, przed złożeniem podpisu przez notariusza.

Zbędne wyrazy w akcie notarialnym powinny być przekreślone tak, by można było je nadal odczytać. Przekreślenia należy z kolei omówić przed złożeniem podpisów na końcu aktu )przekreślenie nieomówione uważane jest za niedokonane).