Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak istotna jest wilgotność powietrza, które nas otacza. Ma ona znaczenie nie tylko dla naszych organizmów, ale również dla produkcji i przemysłu. Pojęcie to oznacza po prostu zawartość pary wodnej w powietrzu. Ile powinna ona wynosić, aby była optymalna zarówno dla istot żywych, jak i dla przedmiotów? Dowiedz się więcej.

Wilgotność względna i bezwzględna

Zawartość pary wodnej w powietrzu mierzy się za pomocą higrometrów. Może się ona dzielić na wilgotność względną i bezwzględną. Wilgotność względna jest wyrażona w procentach i oznacza stosunek pary wodnej, która aktualnie jest zawarta w powietrzu, do ilości pary wodnej obecnej w powietrzu przy określonych warunkach (ciśnienie i temperatura). Jeśli chodzi natomiast o wilgotność bezwzględną, to jej jednostką jest gram na metr sześcienny. Termin ten oznacza masę pary wodnej na jednostkę objętości powietrza.

Optymalna wilgotność powietrza

Odpowiedni poziom wilgotności powietrza ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmów, ale jest on też ważny dla przedmiotów codziennego użytku. Jak podaje firma SYNAPO Systemy Nawilżania Powietrza, według polskiej normy PN-78/B-03421 optymalna zawartość pary wodnej w powietrzu powinna wynosić od 40 do 60%. Przebywanie w pomieszczeniach, gdzie panuje właśnie taka wilgotność, wpływa pozytywnie na zdrowie, ale również na ogólne samopoczucie i poziom energii. Zawartość powietrza niższa niż 40% może powodować osłabienie organizmu, dyskomfort i problemy z oddychaniem. Natomiast wilgotność ponad 60% również nie jest korzystna dla samopoczucia ludzi. Sprzyja ona rozwojowi grzybów i roztoczy, dlatego też nie wpływa dobrze na zdrowie ludzi oraz różnego rodzaju materiały produkcyjne.

Jak zmienić wilgotność w pomieszczeniach?

Dobra wiadomość jest taka, że wilgotność w pomieszczeniach można kontrolować. Służą temu systemy nawilżania powietrza. Jakie są zalety zastosowania takiego rozwiązania? Utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności w powietrzu wpływa pozytywnie na wydajność i samopoczucie ludzi, np. pracowników zakładów przemysłowych. Pomaga ona również zmniejszyć poziom pyłu i kurzu w powietrzu, co jest ważne zwłaszcza dla alergików. Poza korzyściami dla organizmu ludzkiego odpowiednie nawilżenie ma korzystny wpływ na materiały produkcyjne, przez co zmniejszają się straty, a rygory jakościowe i technologiczne są utrzymane na właściwym poziomie. Systemy nawilżania powietrza montuje się np. w zakładach przemysłu drzewnego, meblowego, tekstylnego, włókienniczego, poligraficznego, elektronicznego, a także w zakładach zajmujących się hodowlą zwierząt.

[avg] ([per]) [total] vote[s]