Najczęściej wykorzystywaną techniką w druku przemysłowym jest niewątpliwie sitodruk. Metoda ta umożliwia zadrukowanie powierzchni płaskich i cylindrycznych, a dodatkowo może być stosowana na podłożach z różnych materiałów. Sitodruk jest uniwersalny, stosunkowo tani i pozwala tworzyć wielobarwne, efektowne i trwałe odbitki na różnych produktach.

Choć proces drukowania sitowego (serigrafia) może wydawać się bardziej złożony niż offset czy druk cyfrowy, szerokie możliwości zastosowania, wysoka jakość wielokolorowych odbitek i relatywnie niskie koszty przemawiają za wykorzystaniem właśnie tej metody w zastosowaniach przemysłowych – mówi specjalista z FUJIFILM Sericol.

Wykonywanie odbitek metodą sitodruku odbywa się z wykorzystaniem szablonów, nakładanych na specjalną siatkę, przez którą następnie przetłacza się farbę. Do przygotowania formy drukowej (sita) potrzebny jest szablon, siatka i ramka oraz zestaw profesjonalnej chemii do druku.

Przygotowanie formy do sitodruku

Przygotowanie sita do serigrafii polega na zamocowaniu siatki na ramie. Siatkę należy naciągnąć i przykleić do ramki. Do tego celu wykorzystuje się specjalne kleje, które są zdolne trwale połączyć siatkę syntetyczną lub stalową z ramką, wykonaną ze drewna bądź metalu.

Następnym krokiem przed wykonaniem szablonu jest odtłuszczenie sita. Również na tym etapie konieczne będzie sięgnięcie po chemię do druku. Do odtłuszczania sita wykorzystuje się specjalne preparaty w postaci past i koncentratów. Odpowiednią pastę (np. Prep 101) należy nałożyć na nowe sito przed pierwszym użyciem. Jednak również później, przed każdym nałożeniem światłoczułej emulsji czy filmu kapilarnego, siatkę należy oczyścić koncentratem (np. Prep 300, AquaPrep).

Czyszczenie sita drukarskiego

Kiedy chcemy wykorzystać jedno sito do wykonania kilku różnych odbitek, po zakończeniu każdego projektu konieczne będzie usunięcie z niego starego szablonu. Również w tym przypadku konieczne będzie użycie chemii do druku.

Specjalistyczne odwarstwiacze szablonów dostępne są w proszku do przygotowania roztworu (Strip Powder) oraz jako płynny koncentrat (Strip Liquid, Strip LA). Ponieważ po wstępnym odwarstwianiu na siatce wciąż mogą znajdować się pozostałości farb, emulsji i filmów kapilarnych, przydatne będą dodatkowe preparaty na bazie rozpuszczalników.

Produkty do regeneracji siatek drukarskich dostępne są pod postacią żeli (Antistain Gel, Antistain Ultra) oraz past (Antistain Paste). Wybór zmywacza do mycia szablonu powinien być dyktowany rodzajem materiału, z którego wykonane jest sito oraz typem zabrudzeń.

Choć przygotowanie sitodrukowej formy drukarskiej wydaje się czasochłonne, a do czyszczenia sita potrzebnych jest wiele preparatów, niskie ceny farb oraz chemii do druku sitowego sprawiają, że wciąż jest to bardzo opłacalna metoda.