Biomasa to jedno z najszerzej wykorzystywanych dziś odnawialnych źródeł energii. Zaliczają się do niej m.in. odpady z gospodarstw domowych, pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej oraz odpadki z zakładów przemysłowych. Pojęciem biomasy możemy więc określić wszelką materię organiczną, która ulega procesom biodegradacji. Biomasa jest przyjazna dla środowiska i tania.

Biomasa i jej rodzaje

Dystrybucją biomasy zajmują się firmy energetyczne oraz zaopatrujące w surowce techniczne, takie jak np. podlaskie przedsiębiorstwo Krex. Biomasa zasadniczo występuję pod trzema postaciami: stałą, ciekłą i gazową. W celach energetycznych najczęściej wykorzystuje się biomasę stałą. Należą do niej drewno i jego odpadki, rośliny z upraw energetycznych, produkty rolnicze i odpadki organiczne oraz niektóre odpady komunalne i pochodzące z przemysłu. Warto wiedzieć, że im mniej wilgotna i bardziej gęsta jest biomasa, tym większy jej potencjał jako paliwa energetycznego. Z tego właśnie powodu bardzo popularnym paliwem jest brykiet i pellet. Biomasa pod postacią brykietu i pelletu uzyskiwana jest poprzez dokładne suszenie, mielenie oraz prasowanie materiału. Wysoka wartość energetyczna oraz niska cena sprawiają, że brykiet oraz pellet są jedynymi z najchętniej wybieranych materiałów opałowych. Oprócz występowania w formie stałej, biomasa występuje także w stanie gazowym. Biogaz uzyskuje się z oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk odpadów. Wytwarza się go w procesie rozkładu odpadów organicznych i jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla. Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jest przyjazny dla atmosfery i nie przyczyna się do zwiększenia efektu cieplarnianego.

Wykorzystanie biomasy w energetyce

Biomasa to obecnie jeden z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej. Jej energetyczne wykorzystanie wiąże się z termochemicznymi procesami konwersji paliwa organicznego, gdzie służy ona głównie produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. W naszym kraju najczęściej wykorzystuje się biomasę pod postacią stałą, nieco mniej popularna jest z kolei biomasa gazowa, czyli biogaz. Wynika to z braku regulacji prawnych oraz ciągle dość wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z jego wykorzystywaniem. Biogazownie w Polsce lokalizowane są najczęściej przy miejskich oczyszczalniach ścieków i wysypiskach śmieci, gdzie pozwalają na zagospodarowanie i utylizację części odpadów pochodzenia organicznego. Biogazownie pozwalają na produkowanie energii elektrycznej i cieplnej nie tylko na sprzedaż, ale przede wszystkim na potrzeby własne. Dzięki ich istnieniu i wykorzystaniu biomasy organicznej możliwe jest więc obniżenie kosztów eksploatacji i codziennego funkcjonowania oczyszczalni.

[avg] ([per]) [total] vote[s]