Każde drzwi wejściowe do domu lub mieszkania powinny być wyposażone w solidny zamek, który uniemożliwi osobom niepożądanym wdarcie się do środka. Aby mieć pewność, że wybrany przez nas produkt spełni oczekiwania i będzie dobrze pełnił swoją funkcję, należy zwrócić uwagę czy posiadana on atest uprawnionych instytucji badawczych.

Czym jest atest i po co się go wystawia?

Atest to dokument wystawiany przez jednostki specjalizujące się w badaniach w danej dziedzinie, który potwierdza, że dany produkt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i spełnia odpowiednie wymogi dotyczącego jakości. –

Jednostką upoważnioną do wystawiania atestów na zamki jest np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej – wyjaśnia specjalista z Pogotowia Zamkowego w Poznaniu.

Atest jest wystawiany, aby przekazać kupującemu szereg obiektywnych, sprawdzonych informacji na temat właściwości danego mechanizmu.

Jak przeprowadzane są badania zamków?

Podstawą badań są wymogi opisane w normie PN-EN 12209:2005 oraz PN-EN 1300. Uzyskane wyniki zapisuje się w formie dwunastocyfrowego kodu. Oto jakie informacje są w nim zawarte w kolejności od pierwszej do ostatniej cyfry:

 • Kategoria użytkowa zamku – wyróżniamy trzy: 1 – mieszkania i domy, 2 – biura, 3 – szkoły
 • Trwałość zapadki pod określonym obciążeniem. Wyróżnia się dwanaście klas oznaczonych literami: A, B, C, F, G, H, L, M, R, S, W, X. Klasa A oznacza trwałości na poziomie 50000 cykli bez obciążenia, zaś X – 200000 cykli przy obciążeniu 120 N
 • Przydatność zamka do drzwi o określonej masie i sile zamykania. W tej kategorii mamy klasy od 1 do 9.
 • Przydatność zamka do drzwi ognioodpornych i dymoszczelnych. Wyróżnia się dwie kategorie: 1 – dopuszczalny i 0 – nieodpowiedni
 • Bezpieczeństwo – w tym punkcie mamy tylko klasę 0, oznaczającą brak wymagań
 • Odporność zamka na temperaturę i korozję. Wyróżnia się osiem klas: 0, A, B, C, D, E, F, G. Klasa 0 oznacza, że nie określono odporności, klasa G natomiast przyznawana jest zamkom o bardzo wysokiej odporności na korozję i odporność na temperaturę od -20 do 80 stopni C.
 • Zabezpieczenie i odporność na przewiercenie: siedem klas oznaczonych cyframi od 1 do 7, klasa 1 oznacza minimalne zabezpieczenie bez odporności na wiercenie, zaś 7 bardzo wysokie zabezpieczenie z odpornością na wiercenie
 • Rodzaj zamka (wpuszczany, wierzchni) i jego zastosowanie do określonego rodzaju drzwi. Wyróżniono aż 16 klas oznaczonych literami.
 • Rodzaj zamka (z wkładką, zastawkowy lub bez klucza) – wyróżnia się dziewięć klas: 0, A, B, C, D, E, F, G, H
 • Typ mechanizmu ryglowo–zatrzaskowego. Pięć klas oznaczonych numerami: 0, 1, 2, 3, 4
 • Identyfikacja klucza. Klasy 0, A, B, C, D, E, F, G, H. Klasa 0 oznacza brak wymagań co do ilości zastawek, klasa H określa przynajmniej osiem zastawek
 • Odporność na włamanie – określa, ile czasu w minutach zamek może opierać się wierceniu, wyrywaniu czy piłowaniu. Wyróżnia się trzy klasy: A (minuta), B (3 minuty), C (6 minut)