Przydomowe oczyszczalnie ścieków to praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, jednak wbrew rozpowszechnianej opinii, nie jest bezobsługowe. Sprawność ich funkcjonowania wymaga od właścicieli regularnych czynności konserwacyjnych. Oto 4 rzeczy, o których powinni pamiętać właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków, by unikać awarii i nieprzyjemnych konsekwencji zaniedbań.

Konserwacja, czyli regularne przeglądy i czyszczenie

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powinni mieć świadomość, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za działania konserwacyjne, do których należą regularny przegląd komponentów i czyszczenie filtrów.

  • Raz na 3 miesiące wymień filtry powietrza.
  • Raz na pół roku wyczyść filtry oczyszczalni.
  • Raz na 3 lata opróżnij osadnik gnilny i wtórny.

Pamiętanie o tych działaniach, zapobiega pojawianiu się nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni.

Uzupełnianie kultur mikroorganizmów

Kolejny niezbędny krok do utrzymania przydomowej oczyszczalni w dobrej kondycji to regularne uzupełnianie kultur mikroorganizmów za pomocą biopreparatów. Czynność tę powinno się powtarzać co tydzień lub co dwa tygodnie. Dzięki temu w instalacji nie będą się tworzyć zatory i rzadziej trzeba będzie wywozić osady. Czyszczenie przydomowych oczyszczalni w Łodzi, Poznaniu i innych miastach Polski oferuje wiele firm, które podpowiedzą też, jak o nie dbać we własnym zakresie.

Kontrola osadu i płukanie pompy

Oprócz sprawdzania czyszczenia filtrów i dodawania biopreparatów konieczne jest też regularne:

  • kontrolowanie stanu dmuchawy powietrza,
  • przepłukiwanie pompy wodą – raz na 3 miesiące,
  • sprawdzanie poziomu osadu w strefie aktywacyjnej – mniej więcej co kwartał.

Korzystanie z fachowej pomocy

Na koniec pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia – niektóre z wymienionych wyżej czynności można wykonać we własnym zakresie, inne wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu i doświadczenia. Dotyczy to na przykład usuwania osadu z osadnika lub separatora tłuszczu. Także naprawę w przypadku pojawienia się usterki powinna przeprowadzić firma, specjalizująca się w czyszczeniu i serwisowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, jak na przykład Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski.

Profesjonalnie przeprowadzony serwis przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje ich wypompowanie, ciśnieniowe płukanie zbiorników i w razie potrzeby uzupełnienie flory bakteryjnej. Nie da się tego zrobić we własnym zakresie. Choć samemu należy doglądać oczyszczalni, to jednak warto korzystać też z usług specjalistów.