Prawidłowe przycinanie krzewów ozdobnych jest konieczne, aby zachować ogólną atrakcyjność wizualną i zachować rośliny w zdrowiu. Choć drzewa leśne rozwijają się dość dobrze, to krzewy ozdobne wymagają wyższego poziomu staranności, aby utrzymać je przez długie lata i zachować estetykę danego terenu. Jak zatem przycinać krzewy, aby robić to prawidłowo?

Dlaczego przycina się krzewy

Powodów przycinania krzewów jest wiele. Wymieńmy jednak te najważniejsze:

  • aby utrzymać rośliny w wymaganym rozmiarze;
  • aby usunąć wszystkie martwe, chore, złamane i uszkodzone części;
  • poprawić pokroje, które wznoszą się z powrotem do środka lub gałęzie, które tworzą wąskie prześwity;
  • aby usunąć młode pędy i odrosty, które zakłócają naturalny kształt rośliny;
  • opracowanie pewnych form lub kształtów – formalnych, nieformalnych, przerośniętych pnączy itp.;
  • stymulować do lepszego wzrostu kwiatów i owoców;
  • aby odmłodzić upadające rośliny lub uzyskać krzewy, wypuszczające nowy wzrost.

Jeżeli większość z nich jest dla nas nowością i nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy, to znaczy, że nie mamy o tym dużej wiedzy. W takiej sytuacji dobrym pomysłem będzie powierzenie tej czynności firmom ogrodniczym, takim jak np. Thomas ze Szczecina.

Jak przycinać krzewy

Istnieje kilka różnych sposobów przycinania krzewów ozdobnych. Najlepszą metodą jest dokonywanie selektywnych cięć w celu zwiększenia naturalnej postaci lub kształtu rośliny. Dokonuje się tego poprzez usunięcie starych gałęzi krzewów przez odcięcie niektórych gałęzi. A także przez usunięcie martwych, chorych, słabych i złamanych gałęzi, oraz poprzez usunięcie tych, które wznoszą się z powrotem do środka rośliny. I rozrzedzając obszary roślin, które stały się przepełnione. Metody te są trudniejsze i bardziej czasochłonne niż ścinanie, ale przynoszą wyniki poprawiające kwitnienie, naturalne piękno i ogólne zdrowie rośliny. Przycinanie końców roślin powoduje natomiast symetryczny kształt, znacznie różniący się od naturalnego kształtu rośliny. Krzewy ozdobne nadają się do tego rodzaju przycinania. Podstawa krzewu powinna być szersza niż góra, tak, aby dolne gałęzie miały wystarczająco dużo światła. Geometryczne kontury są użyteczne dla górzystych lub najbardziej formalnych krajobrazów.

Najlepszy czas na przycinanie krzewów jest w okresie uśpienia, gdy kształt i forma rośliny są łatwo widoczna. Aby zachęcić krzewy do nowego wzrostu, najlepiej przycinać pod koniec zimy lub wczesną wiosną. Rośliny mają zasoby przechowywane w swoich systemach korzeniowych, które zostaną przydzielone pozostałym częściom i przyczynią się do nowego wzrostu. Nie należy przycinać w połowie wiosny, podczas gdy rośliny wzrastają. Nie wolno przycinać krzewów ozdobnych wczesną jesienią, ponieważ prowadzi to do późnego, niedojrzałego wzrostu. Jednakże, należy zawsze usuwać martwe, chore, złamane lub uszkodzone gałęzie.