Wiele osób sądzi, że stosowanie sztucznych nawozów przynosi lepsze efekty niż stosowanie nawozów naturalnych – zapewnia szybszy wzrost roślin, chroni je przed atakiem insektów, grzybów czy chwastów. Czy rzeczywiście tak jest? A może nawozy naturalne, wyprodukowane z materii organicznej, w całościowym rozrachunku mają więcej zalet niż nawozy sztuczne?

Naturalne nawozy produkowane są zarówno z materii roślinnej, jak i zwierzęcej. Wraz z naturalnym obumieraniem szczątków organicznych, zawarte w nich pierwiastki przedostają się do gleby. Przekształcają się w próchnicę. Dzięki temu dochodzi do naturalnego obiegu pierwiastków w przyrodzie, bo składniki odżywcze zawarte w próchnicy, czyli późniejszym nawozie, są pobierane przez nawożone nimi rośliny.

Nawozy naturalne kontra nawozy sztuczne

Składniki pokarmowe zawarte w naturalnych nawozach uwalniają się powoli, dzięki czemu toksyczne związki nie kumulują się w  tych częściach roślin, które później trafiają na nasze stoły, czyli warzywach, owocach, ziołach –mówi specjalista z firmy  Agromarket  zajmującej się kompleksową obsługą rolnictwa.

Nie istnieje też ryzyko ich przedawkowania zwanego „przenawożeniem”, co ma negatywny wpływ na uprawy. Ponadto sztuczne nawozy rolnicze na dłuższą metę powodują wyjaławianie gleby. Jeśli nie ma w niej naturalnej próchnicy, znikają też żyjące w niej mikroorganizmy, ważne dla sprawnego funkcjonowania całego ekosystemu. Ziemia trudniej zatrzymuje wodę, gorzej oddycha.

Bezpośredni wpływ rodzaju nawozu na wzrost roślin

Rośliny wyhodowane na nawozach mineralnych (sztucznych) rzeczywiście rosną szybciej, ale są znacznie słabsze. Ich ściany komórkowe są cieńsze, gorzej radzą sobie ze szkodnikami, bakteriami, grzybami. Rośliny nawożone w sposób naturalny rosną równomiernie, są silniejsze dzięki prawidłowo ukształtowanym błonom komórkowym. Są bardziej odporne na patogeny. Spożywanie takich produktów jest zdecydowanie korzystniejsze dla zdrowia człowieka.

Produkcja nawozów organicznych

Najłatwiejszą formą wyprodukowania własnego nawozu jest założenie kompostownika. Wszelkie resztki organiczne z domu i ogrodu, z wyjątkiem mięsa i kości, układamy w kompostowniku warstwami i przesypujemy  ziemią. Raz na jakiś czas podlewamy zwartość wodą, dwa razy w roku trzeba kompostownik przemieszać. Drugi najpopularniejszy nawóz organiczny to obornik, produkowany ze zwierzęcych odchodów, bardzo bogaty we wszelkie mikroelementy. Często stosowana jest także gnojówka powstająca z roślin poddanych procesowi fermentacji i popiół produkowany ze spalania drewna naturalnego.

[avg] ([per]) [total] vote[s]