Wiele osób marzących o pięknym otoczeniu swojego domu pyta, kiedy powinno zlecić się zaprojektowanie ogrodu. Fachowcy twierdzą, że już na etapie budowy domu powinien powstać plan ogrodu.

Niektóre czynności, takie jak np. montaż instalacji elektrycznej do oświetlenia ogrodu może być utrudniony przez np. wcześniej wykonany podjazd do garażu. Wiedząc więc wcześniej, w jaki sposób wyglądać będzie instalacja elektryczna, można w odpowiedni sposób zaplanować pozostałe elementy na posesji.

Rodzaje projektów

Projekt ogrodu może być wykonany ręcznie albo może powstać w specjalnym programie komputerowym. Na projekt składają się: projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy. Projekt koncepcyjny przedstawia plan ogrodu widziany z góry i uwzględnia zagospodarowanie przestrzeni oraz najważniejsze elementy projektowanego ogrodu, takie jak roślinność, mała architektura czy też nawierzchnie ścieżek.

Z kolei projekt wykonawczy, czyli techniczny, to rzut z góry prezentujący obiekty zwymiarowane. Może również zawierać projekty odwodnienia, nawierzchni, nawodnienia oraz oświetlenia.

Oprócz tych dwóch projektów na całość planu składają się wizualizacje i kosztorys. Ten ostatni zawiera koszt realizacji projektu oraz uwzględnia koszty poszczególnych prac. Nie jest powiedziane, że trzeba zamówić wszystkie te elementy. Jednak bardzo pożyteczną sprawą jest zamówienie wizualizacji, bo dzięki niej można wyobrazić sobie swój przyszły ogród.

Do równie często zadawanych pytań związanych z wykonaniem projektu ogrodu przez specjalistyczną firmę należą te dotyczące kosztów. Otóż w głównej mierze zależą one od stopnia skomplikowania ogrodu i ilości projektów częściowych. Trzeba również pamiętać, że im większa działka, tym koszt projektu jest niższy. Zwykle projekt koncepcyjny zamyka się w koszcie 1-3 zł/mkw. Jeśli zamawiamy cały projekt wówczas cena projektu koncepcyjnego może być 2 razy niższa. Kolejne wizualizacje oznaczają kolejne dodatkowe koszty. Jeśli firma oprócz wykonania projektu ma również zająć się jego urządzaniem i pielęgnacją, to projekt będzie najprawdopodobniej gratis.

Samodzielny projekt

Jeśli ogród urządzamy sami według własnego pomysłu albo projektu firmy z zewnątrz, czeka nas kilka etapów prac, które niezbędne są do właściwego założenia ogrodu. Pierwszą czynnością jest oczyszczenie terenu oraz prace ziemne związane ze zmianą ukształtowania terenu, kopaniem fundamentów oraz wykonaniem wykopu pod zbiornik wodny. Tam, gdzie gleba jest nieprzepuszczalna niezbędne może się okazać odwodnienie terenu. Następnie rozprowadza się podziemną część instalacji automatycznego nawadniania i oświetlenia. Kolejne etapy urządzania ogrodu obejmują prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni, ogrodzenia, oczka wodnego oraz altany. Następnie sadzi się rośliny i zakłada trawnik. Całość zamyka montaż części nadziemnej instalacji.

Jak widać zakładanie ogrodu to szereg czynności, które rozłożone są w czasie, a moment ich wykonania jest ściśle związany z etapami budowy domu. Oczywiście ogród można również projektować przy już istniejącym domu i istniejącej architekturze. Wówczas jednak jego wygląd jest ściśle uzależniony od istniejącego już otoczenia domu.