Woda u roślin zielonych odgrywa decydującą rolę w procesie fotosyntezy. Dostarczanie jej zgodnie z wymaganiami danego gatunku ma ogromne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju.

Rośliny razem z wodą pobierają również związki chemiczne potrzebne im do rozwoju. Z korzeni są one transportowane do wszystkich tkanek, także do liści. Tam jej nadmiar jest wyparowywany przez aparaty szparkowe.

Jakość wody

Woda z opadów deszczu, która podlewa rośliny w naturze, jest bardzo miękka, tzn. to znaczy zawierająca mało jonów wapnia. Ich obecność wpływa na tak zwany stopień twardości wody. Rośliny pokojowe rosną najlepiej gdy stopień twardości wody do podlewania nie przekracza  (15°d). Szczególnie wrażliwe są rośliny wrzosowate jak azalie czy wrzośce. Twarda woda powinna być odwapniana.

  • niewielkie ilości wody można gotować, wówczas sole wapnia wytrącają się na dnie naczynia
  • zaleca się stosowanie specjalnych filtrów jonowych
  • wapń można także wytrącać za pomocą środków chemicznych

Z obecnością wapnia w glebie wiąże się także jej odczyn pH, czyli zasadowość lub kwasowość podłoża. Współczynnik pH  jest podawany w skali od 0 do 14. 0 – podłoże bardzo kwaśne, 14 – silnie zasadowe. Większość roślin wymaga gleb obojętnych lub lekko kwaśnych (5,5 – 6,5 pH).

Zmienne zapotrzebowanie na wodę

Rośliny są przystosowane do wzrostu w określonych warunkach. W mieszkaniu można nimi sterować, nasze podlewanie musi być dostosowane do temperatury i wilgotności powietrza.

Ogólnie można przyjąć, że:

  • przy wysokich temperaturach podlewamy częściej
  • im większe nasłonecznienie, tym większe wyparowywanie wody
  • im niższa temperatura podłoża, tym mniej wody pobierają korzenie
  • drobnoziarnisty substrat lepiej wchłania wodę niż gruboziarnisty

Zimą większość roślin przechodzi krótszy lub dłuższy okres spoczynkowy i wówczas podlewamy oszczędniej niż latem czy wiosną, gdy rosną i kwitną.

Podlewanie wymaga wyczucia i uwagi. Zawsze zwracamy uwagę na substrat w doniczce – nie powinniśmy czekać, aż pojawią się objawy schnięcia rośliny. Lepiej podlewać rzadziej, a bardziej obficie. Nadmiar wody powinien wyciec na podstawkę. Po dwóch – trzech godzinach wodę wylewamy z podstawki. Prawidłowe podlewanie roślin to , podlewanie na podstawkę, unikamy w ten sposób możliwości gnicia szyjki korzeniowej, a woda dostaje się bezpośrednio do korzeni. Przy podlewaniu bromeli należy wlewać wodę do rozet. Natomiast rośliny takie jak oplątwy nie mają korzeni, a wodę pobierają powierzchnią liści, należy je więc regularnie zraszać.