Aby nawożenie dolistne przyniosło pożądany skutek, powinno zostać przeprowadzone w odpowiednich warunkach pogodowych. Temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność… czy coś jeszcze? O tym poniżej.

Nawożenie dolistne w niskich temperaturach

Generalnie gdy mówimy o roli niskich temperatur w nawożeniu dolistnym, pod uwagę bierze się zarówno temperaturę roztworu, jak i powietrza.

Przyjmuje się, że temperatura wody, w której zostanie rozpuszczony preparat, nie powinna wynosić mniej niż 10 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku preparat może się niezbyt dokładnie rozpuścić, co może skutkować jego nierównomiernym rozpyleniem. Innymi słowy niektóre rośliny mogą nie otrzymać odpowiedniej ilości nawozu, podczas gdy inne mogą go otrzymać za dużo – i na przykład ulec poparzeniu. Generalnie temperatura wody rzędu kilkunastu stopni Celsjusza uznawana jest za optymalną.

Minimalna temperatura powietrza podczas nawożenia dolistnego również nie powinna wynosić mniej niż 10 stopni Celsjusza. Co więcej, zbyt duże spadki temperatury, na przykład wiosną lub jesienią przy gruncie, także mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje w postaci zaburzonego pobierania składników odżywczych.

Dlatego tak ważne jest, aby w po dokarmianiu dolistnym temperatura powietrza utrzymała się na w miarę stałym poziomie powyżej 5 stopni Celsjusza. I to tylko wtedy, gdy mówimy o nawozach w formie soli, ponieważ nawozy chelatowe wymagają jeszcze wyższej minimalnej temperatury aplikacji, ok. 15 stopni Celsjusza.

W praktyce oznacza to, że jeżeli jesienne temperatury nie pozwalają nam na dokarmianie dolistne, należy wstrzymać się z tego rodzaju pracami aż do wczesnej wiosny.

Wysokie temperatury a nawożenie dolistne

W tym przypadku, bez względu na rodzaj nawozu dolistnego, przyjmuje się, że maksymalna temperatura powietrza podczas aplikacji nie powinna przekraczać 20 stopni Celsjusza. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty – woda może zbyt szybko odparować, przez co wrażliwe części roślin narażone są wówczas na poparzenie stężonym preparatem.

W sytuacji, gdy temperatury są w dzień zbyt wysokie, nawożenie dolistne można przeprowadzić wcześnie rano lub nocą, ale tylko na suche rośliny, nie na rosę. 

Ponadto należy pamiętać, że ilość rozpuszczalnika – w tym przypadku wody – jest często determinowana temperaturą powietrza. Im cieplej, tym zazwyczaj więcej wody należy dodać, aby rośliny nie uległy poparzeniu. Jeżeli nawożenie dolistne przeprowadzane jest na mokre rośliny, na przykład po deszczu, tę kwestię również warto wziąć po uwagę, ponieważ deszcz może usunąć ochronny wosk z roślin, a tym samym pozbawić je ochrony. W takim przypadku wrażliwe liście również mogą zostać poparzone.

Nawozy dolistne a zalecenia producentów

Niestety nawet najlepsze nawozy dolistne nie zagwarantują wysokiego plonowania, jeżeli nie zostaną odpowiednio zaaplikowane. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do zaleceń producentów nawozów, szczególnie dotyczących stężeń gotowych preparatów oraz sposobów ich aplikacji w określonych warunkach pogodowych. W tym przypadku kierowanie się zasadą „na oko” jest skazane na porażkę i z pewnością przyniesie więcej szkody, niż pożytku.

[avg] ([per]) [total] vote[s]