Inwentaryzacja zieleni jest niezbędna, wówczas gdy planowana jest wycinka drzew. Każdy zadrzewiony teren, wymagający wprowadzenia zmian czy przygotowania go pod inwestycje, będzie wymagał sporządzenia odpowiedniej dokumentacji dendrologicznej. Dlatego też inwentaryzacja jest konieczna w określonych przypadkach. Na czym dokładnie polega i jakie są jej elementy? Na te pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czym właściwie jest inwentaryzacja zieleni? 

Inwentaryzacja zieleni, określana również inwentaryzacją dendrologiczną, zawiera szczegółowy opis drzew i krzewów, znajdujących się na danym obszarze. W jej ramach spisywane są przez specjalistów gatunki roślin oraz ich dokładna liczba.

Badane i spisane zostają także ich dokładne parametry np.

  • wysokość drzewa,
  • obwód pnia,
  • zasięg korony,
  • powierzchnia zajmowana przez krzewy,
  • stan zdrowotny drzew i krzewów.

Inwentaryzację dendrologiczną można podzielić na  trzy części: opisową, tabelaryczną i graficzną, z czego ostatnia jest uzupełnieniem dwóch pozostałych w sposób ilustrowany. Jest rodzajem mapy, na którą zostają naniesione drzewa. Umożliwia dzięki temu rozrysowanie ich dokładnego położenia oraz obszaru, który zajmują.

Po co wykonuje się inwentaryzację dendrologiczną? 

Inwentaryzacja zadrzewienia jest potrzebna zwłaszcza wtedy, gdy dany teren musi zostać przebudowany bez możliwości nienaruszenia znajdujących się na nim drzew i krzewów. Prościej ujmując, tam gdzie konieczna będzie wycinka drzew lub ich przesadzenie, niezbędna jest inwentaryzacja zieleni. Jest ona wymagana także do samego uzyskania pozwolenia na naruszenie drzewostanu lub budowę. Wykonaniem inwentaryzacji zajmują się specjaliści, do których należą np. profesjonalne firmy projektowe, jak Pracownia Projektowa Magdalena Loose.

Warto przypomnieć, że według polskiego prawa niedozwolone jest usuwanie drzew i krzewów bez uzyskania pozwolenia upoważnionego do tego celu organu. Trzeba pamiętać, że mimo uzyskanej zgody konieczne może być uiszczenie opłaty, czyli tzw. odszkodowania za wycinkę. W celu jej uniknięcia, można zaproponować nasadzenia zastępcze. Projekt taki kompensuje usunięty drzewostan innym, w ilości nie mniejszej od poprzedniego.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest wykorzystywana także w przypadku projektowania danego terenu zieleni lub planów budowy. To ukłon w kierunku środowiska i ochrona najważniejszych i najcenniejszych gatunków drzew i krzewów. Wykonana przez specjalistów, może pomóc nam poprowadzić prace budowlane w sposób jak najmniej inwazyjny dla znajdujących się tam roślin.