Odpowiadamy na pytanie, czym jest roślina jednoroczna, roślina dwuletnia oraz roślina wieloletnia. Co trzeba wiedzieć o każdej z nich?

W dzisiejszym cyklu porad ogrodniczych postaramy się Państwu przybliżyć te pojęcia i podać przykłady wybranych roślin należących do każdej z wyżej wymienionych kategorii.

Rośliny jednoroczne

Rośliną jednoroczną jest taka roślina, która przechodząc cały swój cykl rozwojowy w ciągu jednego roku, tj. z nasiona kwiat, staje się dorosłą rośliną i sama wydaje nasiona. Po zakończonym okresie obumierają takiej roślinie nadziemne pędy i części podziemne. Roślinami jednorocznymi są rośliny zielone.

Dwie formy roślin jednorocznych:

  • ozime –kiełkują jesienią i zimują pod śniegiem, na wiosnę ponawiają swój rozwój
  • jare – kiełkują na wiosnę, rozwijają się, zakwitają, wydają owoce, w samego roku obumierają

Przykłady roślin jednorocznych: słonecznik, rzepak, zboże.

Rośliny dwuletnie

Jest to roślina, która potrzebuje do zamknięcia całego cyklu rozwojowego dwóch okresów wegetacyjnych. W pierwszym roku roślina kształtuje liście i korzenie, w drugim roku zaś wydawane kwiaty i nasiona, po czym obumiera.

Przykładami roślin dwuletnich: naparstnica, kapusta, cebula jadalna, burak.

Rośliny wieloletnie

Dobrym przykładem roślin wieloletnich są drzewa liściaste, rosną one przed wiele lat (więcej niż dwa lata). Okres kwitnięcia i przekwitanie tych gatunków roślin jest powolny i bardzo długi. Zanim wykiełkują one z nasion, dojrzeją i wydadzą owoce z nasionami mija wiele lat.

Przykłady roślin wieloletnich: dąb, sosna, modrzew, wierzba.